22 sierpnia: XII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie

Transmisja na żywo w Twojej Telewizji Regionalnej!

Początek o godz. 16:00!

Porządek obrad

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

4. Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Wasilków.

5. Uchwała w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych gminy.

6. Uchwała w sprawie zmian do budżetu gminy na 2019 rok.

7. Uchwała w sprawie zasad nadawania honorowego obywatelstwa Gminy Wasilków.

8. Uchwała w sprawie zbycia nieruchomości.

9. Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji na terenie Gminy Wasilków w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb mieszkańców.

10. Uchwała w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji na terenie Gminy Wasilków w celu zaspokojenia aktualnych potrzeb mieszkańców.

11. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

12. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

13. Uchwała w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przez członków rodzin wielodzietnych, spełniających warunki do otrzymania Karty Dużej Rodziny.

14. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej.

15. Sprawy różne.

16. Przyjęcie protokołu z VIII sesji RM.

17. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o