29. Nagroda Artystyczna – nabór wniosków

Do końca grudnia można składać wnioski o przyznanie 29. Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i upowszechniania kultury w 2021 roku.

Nagroda Artystyczna wręczana jest corocznie twórcom i animatorom życia kulturalnego, których działalność w znaczący sposób przyczynia się do wzbogacenia życia kulturalnego Białegostoku, poszerzenia oferty kulturalnej, ochrony dziedzictwa kulturowego, edukacji kulturalnej oraz do promocji kulturalnej miasta w kraju i za granicą.

Nagroda Artystyczna przyznawana jest w czterech kategoriach:

  • artystycznej – za dokonania twórcze w następujących dziedzinach sztuki: film, fotografika, muzyka, plastyka, taniec, teatr,
  • organizatorskiej – za pomysły i organizację wydarzeń kulturalnych w mieście,
  • ochrony dziedzictwa – za działania na rzecz ochrony, popularyzacji i dokumentowania zabytków miasta oraz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie kulturowym,
  • upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej – za działania na rzecz upowszechniania kultury i edukacji kulturalnej w mieście, we wszystkich dziedzinach sztuki.

Wnioski (w kopercie z dopiskiem „Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Białegostoku”) należy kierować na adres: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Kultury, Promocji i Sportu, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok., do 31 grudnia 2021 r. W przypadku składania wniosku drogą pocztową, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Wnioski mogą składać dotychczasowi laureaci Nagrody Artystycznej, stowarzyszenia twórcze i kulturalne, jednostki oświatowe, instytucje kultury, redakcje środków masowego przekazu, inne podmioty prowadzące działalność kulturalną, organy administracji publicznej i mieszkańcy województwa podlaskiego.

Wzór wniosku wraz z wykazem dokumentów, które należy dołączyć do wniosku dostępny jest w zakładce Kultura/Nagrody artystyczne.

Przypominamy, że laureatami Nagrody Artystycznej za 2020 rok zostali: Kayah, Marta Guśniowska, Bartosz Bielenia i Adam Zieleniecki.

Eliza Bilewicz-Roszkowska UM w Białymstoku

Źródło: UM w Białymstoku

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments