30-lecie Straży Miejskiej

W poniedziałek (30 sierpnia) pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego odbędą się uroczyste obchody 30-lecia Straży Miejskiej w Białymstoku. Będzie to okazja do złożenia ślubowania przez nowych funkcjonariuszy oraz podziękowania wyróżniającym się strażnikom. Początek – godz. 12.00.

W tym roku Straż Miejska w Białymstoku obchodzi jubileusz 30-lecia. Przemiany ustrojowe w Polsce, do których doszło na początku lat 90-tych, doprowadziły między innymi do odrodzenia samorządów poprzez powołanie do życia gmin. Postawiono przed nimi zadania organizowania życia wspólnot lokalnych, w tym sprawy porządku publicznego. Burmistrzowie i prezydenci miast otrzymali możliwość tworzenia umundurowanych straży miejskich mających być narzędziem do realizacji tych zadań. Z takiego uprawnienia skorzystały władze ówczesnego Białegostoku. Straż Miejska w Białymstoku powstała 1 czerwca 1991 roku. Nadano jej wówczas statut określający organizację, cele i zadania oraz obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy.

Bezpośrednio po utworzeniu białostocka Straż Miejska liczyła 7 strażników. Przez pierwsze lata funkcjonowania wpisana była w strukturę Urzędu Miejskiego i działała na prawach podobnych jak obecne departamenty. Jako odrębna jednostka budżetowa funkcjonuje od 2008 roku. Przez pierwsze lata działalności straż działała w oparciu o przepisy ustawy o Policji. 29 sierpnia 1997 roku została uchwalona ustawa o strażach gminnych. Uregulowano w niej zadania, uprawnienia i obowiązki strażników gminnych. Dzień ten uznawany jest za oficjalne święto straży miejskiej.

Przez trzy dekady białostocka Straż Miejska przeszła dynamiczny rozwój. Zwiększono liczbę pracowników, rozszerzono flotę, zbudowano zaufanie mieszkańców poprzez ciężką pracę, rozwiązywanie lokalnych problemów, reagowanie na zachowania negatywnie wpływające na bezpieczeństwo i porządek w mieście.

Ważnym dniem dla białostockiej Straży Miejskiej był 29 sierpnia 2008 roku. Tego dnia, na placu przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, Prezydent Miasta Białegostoku przekazał na ręce Komendanta Straży Miejskiej sztandar, jako symbol największych wartości, honoru i tradycji oraz jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec społeczności lokalnej.

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o