Biznes plus nauka oznacza sukces!

Bliska współpraca między biznesem a uczelniami w sferze badawczo-rozwojowej – to główny cel pilotażowego projektu, który poprowadzi Politechnika Białostocka. Na czwartkowym posiedzeniu (4.02) zarząd województwa przyznał 2,5 mln zł z funduszy europejskich na ten cel.

W ramach  projektu ma zostać wypracowany system, który powiąże podlaskie uczelnie, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i instytucje otoczenia biznesu. Wszystkie te podmioty mają pracować na rzecz podniesienia konkurencyjności podlaskich firm poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R).

Analiza barier

– Aby zdobyć dobrą pozycję na rynku, trzeba być konkurencyjnym, czyli mieć nowocześniejsze technologie, lepsze produkty, po prostu wyprzedzać innych. Można to osiągnąć prowadząc działania badawczo-rozwojowe. Tylko tak można wypracować nowatorskie rozwiązania – wyjaśnia marszałek Artur Kosicki. – Mamy w regionie bardzo dobre uczelnie i ambitnych przedsiębiorców, którzy stawiają na właśnie badania i rozwój. Trzeba pomóc im nawiązać i rozwijać współpracę – dodaje.

Naukowcy z Politechniki Białostockiej (PB) przeanalizują, jak teraz wygląda ta współpraca, na jakie trudności napotykają naukowcy i przedsiębiorcy, jakie bariery przeszkadzają powiązaniu nauki z biznesem. Raport będzie zawierał również rekomendacje, co należy poprawić, zmienić, aby ta współpraca rozwijała się efektywnie.

W ramach projektu przeanalizowanych zostanie 20 pomysłów biznesowych zgłoszonych przez białostockie uczelnie: PB, Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet w Białymstoku, zaś dziesięć z nich otrzyma dofinansowanie na realizację. Mają one dotyczyć naszych tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli branż, które są priorytetowe dla rozwoju regionu (m.in.: przemysł rolno-spożywczy, metalowo-maszynowy, szkutniczy, sektor medyczny, ekoinnowacje).

Baza danych dla przedsiębiorców

Powstanie również platforma usług dla biznesu, zawierająca ofertę naukową skierowaną do firm. Będzie to baza danych, z której przedsiębiorcy dowiedzą się, jaką kadrą, sprzętem i aparaturą dysponują  jednostki badawcze w regionie.

Aby przedsiębiorcy i naukowcy lepiej się poznali i zaprezentowali swoje pomysły, zostaną zorganizowane spotkania, które posłużą zacieśnieniu współpracy pomiędzy nimi.

Prace w ramach tego projektu potrwają rok. Ich koszt wynosi 2,7 mln zł, a dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) pokryje 2,5 mln złotych.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o