Choroszczański Dyskusyjny Klub Książki rusza – zapraszamy!

Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy serdecznie zaprasza stałych oraz nowych członków Dyskusyjnego Klubu Książki na lutowe spotkanie przy książce i kawie, w przyjemnym wnętrzu biblioteki: M-GCKiS w Choroszczy, wtorek 28.02.2023, godz. 17.00. Zapraszamy!

 

Podczas spotkania, wśród członków DKK zostaną rozdysponowane pierwsze lektury – do przeczytania i podjęcia nad nimi dyskusję podczas kolejnych spotkań.

Choroszczański Dyskusyjny Klub Książki w Choroszcz serdecznie zaprasza nowych członków do wstąpienia do klubu.

DKK planuje systematyczne spotkania klubowiczów, które odbywać się będą co najmniej raz w miesiącu.

Dodatkowo: na członków czekają benefity. Zapraszamy!

O DYSKUSYJNYCH KLUBACH KSIĄŻKI

Idea

Dyskusyjne Kluby Książki mają charakter inkluzywny. Idei przyświeca założenie, że społecznie potrzebne są miejsca, w których można swobodnie rozmawiać o wspólnie czytanych książkach, oraz że nie trzeba być specjalistą (np. filologiem, krytykiem literackim czy bibliotekarzem), by czerpać przyjemność z tych rozmów. Dlatego też klubowicze DKK należą do wszystkich grup wiekowych i społecznych, mieszkają zarówno w wielkich miastach, jak i w małych wsiach, wykonują różne zawody i mają różne zainteresowania, czytają kilkadziesiąt bądź kilka książek rocznie. Tym, co łączy tę zróżnicowaną społeczność, jest czerpanie przyjemności z czytania i dyskusji na temat literatury.

Spotkania i dyskusje o książkach mają charakter nieformalny. Aby zapewnić komfortowe warunki do swobodniej dyskusji na temat literatury, do minimum zostały ograniczone kwestie formalne. Choć idea DKK adresowana jest przede wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek publicznych, nie trzeba nawet posiadać karty bibliotecznej, aby móc uczestniczyć w spotkaniach i dyskusjach DKK. Klubowicz nie musi też wypełniać żadnych dokumentów zgłoszeniowych ani wnosić jakichkolwiek opłat. O ile klub nie zdecyduje inaczej, klubowe spotkania nie są dokumentowane za pomocą nagrań audio-video. Klubowicz, jeśli nie chce, nie musi zawsze zabierać głosu, nie musi też chwalić omawianej książki. Klubowicze spotykają się w wybranym przez siebie miejscu, z wybraną przez siebie częstotliwością, jednak zazwyczaj nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Spotkaniom klubowym bliżej do rozmowy dobrych znajomych przy kawie niż oficjalnej konferencji.

Kluby mają swobodę w wyborze lektur, które chcą czytać i omawiać. Choć idea DKK w swoich pierwotnych założeniach miała umożliwiać czytelnikom przede wszystkim obcowanie z polską literaturą najnowszą, to ani Instytut Książki, ani biblioteki wojewódzkie nie nakazują klubom czytania określonych pozycji. Każdego roku koordynatorzy wojewódzcy zbierają informacje od moderatorów klubów dotyczące książek z szeroko rozumianej literatury pięknej, które kluby chciałyby czytać i omawiać. Na podstawie tych informacji koordynatorzy dokonują zakupów kompletów książek w ramach programu. W ten sposób corocznie powiększa się zasób książek, z którego mogą korzystać kluby w danym województwie.

Dyskusyjne Kluby Książki działają przy bibliotekach publicznych, mogą także działać przy innych instytucjach (np. bibliotekach szkolnych, bibliotekach pedagogicznych, bibliotekach uczelni wyższych, bibliotekach parafialnych, domach kultury, przedszkolach, aresztach, więzieniach, klubach sportowych, fundacjach, stowarzyszeniach itp.) we współpracy z biblioteką publiczną.

Uzupełnieniem programu DKK są spotkania autorskie, dające możliwość osobistego spotkania klubowiczów z autorami czytanych książek, szkolenia i wykłady dotyczące literatury najnowszej, konkursy na recenzję i wiele innych cennych inicjatyw, których organizatorami są instytucje prowadzące kluby, biblioteki wojewódzkie i Instytut Książki.

Cele programu DKK. Strategicznymi celami programu są:

a) promocja kultury literackiej i czytelnictwa,
b) ożywienie i integracja środowisk skupionych wokół bibliotek publicznych,
c) zachęcenie nowych użytkowników do korzystania z bibliotek publicznych,
d) inspirowanie bibliotekarzy do kreowania mody na czytanie (m.in. poprzez włączanie klubów w ogólnopolskie kampanie proczytelnicze, takie jak Narodowe Czytanie bądź obchody literackich jubileuszy),
e) popularyzacja idei Dyskusyjnych Klubów Książki w środowiskach do tej pory niezaangażowanych w ruch.

 

Źródło: UM w Choroszczy

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments