Debata o kulturze

W trakcie czwartkowej debaty (8 lutego) odbędzie się prezentacja wyników białostockiej diagnozy „DNA Miasta”. Jest to związane z pracą nad dokumentem „Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”.

W związku z pracami nad opracowywaniem dokumentu „Program Polityki Kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”, prowadzonym przy wsparciu programu „DNA Miasta”, 8 lutego o godz. 18.00, w kawiarni Fama przy ul. Legionowej 5 odbędzie się debata. Podczas tego wydarzenia zostaną zaprezentowane wyniki badań przeprowadzonych w drugim półroczu 2017 roku przez Fundację Res Publica. Spotkanie będzie prowadzone przez Artura Celińskiego, eksperta w dziedzinie polityki kulturalnej, twórcy programu DNA Miasta.

– Podczas prezentacji wyników diagnozy „DNA Miasta” zostanie przedstawiony pełny obraz stanu miejskiej polityki kulturalnej i zostaną zaprezentowane konkretne rozwiązania na przyszłość – mówi zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. – Wszystkich zainteresowanych kulturą zapraszam do udziału w tym wydarzeniu.

Uczestnicy spotkania będą mogli nie tylko zapoznać się z aktualnymi danymi na temat jakości zarządzania miejską kulturą, ale również wziąć udział w debacie na temat przedstawionych wniosków i rekomendacji. Przebieg debaty oraz jej efekty będą miały duże znaczenie dla treści opracowywanej strategii rozwoju kultury w Białymstoku.

Debata jest kolejnym etapem prac nad tworzeniem dokumentu „Program polityki kulturalnej Miasta Białystok na lata 2018-2022 plus”. Niedawno białostoczanie wypełniali ankiety dotyczące białostockiej kultury. Ponadto z wybraną grupą respondentów (osoby reprezentujące różne grupy – od urzędników i polityków tworzących i realizujących politykę kulturalną, poprzez twórców i artystów tworzących miejską kulturę, aż po dziennikarzy i komentatorów ją recenzujących) zostały przeprowadzone pogłębione wywiady.

Wszystkie zebrane wypowiedzi posłużyły do przygotowania diagnozy jakości miejskiej polityki kulturalnej. Obecna debata ma na celu m.in. prezentację wyników ankiety i wywiadów. Zakończenie prac nad białostocką strategią planowane jest na maj.

„DNA Miasta” od 2009 r. zajmuje się wspieraniem rozwoju miejskich polityk kulturalnych i tworzeniem dobrych standardów w zarządzaniu kulturą. Efektem tych działań jest 13 raportów badawczych – z czego najważniejszy – „DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne 2016” objął swoim zasięgiem 100 największych polskich miast. Członkowie zespołu współpracowali z władzami 23 miast, a zdobyta wiedza była inspiracją dla uczestników ponad 250 krajowych i międzynarodowych konferencji, warsztatów i wydarzeń poświęconych kulturze.

(oprac. Kamila Bogacewicz)

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o