Dr inż. Dawid Łysik z Politechniki Białostockiej prowadził badania w USA. W centrum zainteresowania były biopolimery

Dr inż. Dawid Łysik z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej badał możliwości wykorzystania biopolimerów w inżynierii tkankowej w prestiżowej uczelni amaerykańskiej. Na University of Pennsylvania odbył miesięczny staż naukowy

Jego celem jest opracowanie nowych biomateriałów, które mogą zastąpić uszkodzoną tkankę ludzką lub posłużyć jako fizjologicznie realistyczne środowisko do testowania leków, czy innych prac z zakresu inżynierii komórkowej – dr inż. Dawid Łysik z Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej bada związki, które zachodzą między komórkami a naszym DNA. Efekty jego badań mogą w przyszłości mieć zastosowanie w medycynie, w szczególności przybliżyć specjalistów do opracowania nowych terapii w leczeniu m.in. mukowiscydozy.

Dr inż. Dawid Łysik jest absolwentem kierunku inżynieria biomedyczna na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. W 2021 r. na podstawie pracy pt. „Procesy degradacji wybranych biomateriałów polimerowych w środowisku sztucznej śliny” uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria biomedyczna. Aktualnie pełni funkcję adiunkta w Instytucie Inżynierii Biomedycznej w Politechnice Białostockiej. Zainteresowania naukowe dr. inż. Dawida Łysika obejmują reologię tkanek, biopolimerów oraz biofilmu. W tym zakresie aktywnie współpracuje z różnymi ośrodkami naukowymi, takimi jak Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Instytut Fizyki Jądrowej PAN oraz Uniwersytet Pensylwański (USA).

Rok 2023 przybliżył młodego naukowca do zrealizowania założonych celów badawczych. Z sukcesem aplikował o środki na swoje działania i w konkursie MINIATURA 7 pozyskał grant Narodowego Centrum Nauki na projekt pn. „Badania reologiczne hydrożeli DNA z komórkami i cząstkami naśladującymi komórki”. Natomiast w okresie od 11 czerwca do 10 lipca przebywał na stażu w Institute for Medicine and Engineering na Uniwersytecie Pensylwańskim (Filadelfia, USA).

University of Pennsylvania jest jednym z czołowych ośrodków naukowo-badawczych na świecie. Podczas swojego stażu w tej prestiżowej uczelni dr inż. Dawid Łysik zrealizował temat „Complex rheology of DNA-based hydrogels for tissue engineering applications”, który dotyczył opracowania nowoczesnych materiałów hydrożelowych na bazie DNA. Wyjazd był możliwy dzięki dofinansowaniu Politechniki Białostockiej do zagranicznych staży naukowych jej pracowników w wiodących ośrodkach akademickich (z tzw. listy szanghajskiej lub światowego rankingu uniwersytetów Times Higher Education).

Tematyką wykorzystania biopolimerów takich jak DNA w inżynierii tkankowej zająłem się po doktoracie. Dzięki ścisłej współpracy Instytutu Inżynierii Biomedycznej Politechniki Białostockiej z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku, już wcześniej miałem możliwość badania różnych struktur biologicznych, takich jak tkanki miękkie czy biofilmy różnych mikroorganizmów, pod względem właściwości reologicznych. Zrozumienie zachowania mechanicznego biopolimerów występująych w tych strukturach jest niezbędne do projektowania nowych biomateriałów, które mogą służyć jako zamienniki uszkodzonej tkanki lub jako fizjologicznie realistyczne środowisko do zastosowań w inżynierii komórkowej lub testowania leków. Wyjazd na staż do USA pozwolił mi pozyskać wyniki niezbędne do realizacji dalszych badań i rozwoju kariery naukowej, nawiązać potrzebne kontakty oraz nabyć cennego doświadczenia we współpracy międzynarodowej – wyjaśnia cel swojej wizyty w USA dr inż. Dawid Łysik.

University of Pennsylvania to jedna z najstarszych uczelni w Stanach Zjednoczonych. Założona w 1740 roku, należy do najbardziej prestiżowych (członek tzw. ligi bluszczowej) i najwyżej ocenianych szkół wyższych na świecie (15 pozycja na tzw. liście szanghajskiej, 14 wg World University Rankings). Znajdujący się w niej Institute for Medicine and Engineering jest międzywydziałową jednostką naukową, której celem jest realizowanie badań podstawowych na styku biomedycyny i nauk inżynieryjnych/fizycznych/obliczeniowych, prowadzących do innowacyjnych rozwiązań w naukach biomedycznych i praktyce klinicznej.

Z dofinansowania na zagraniczne staże naukowe w wiodących ośrodkach akademickich będących wśród pierwszych 200 uczelni z tzw. listy szanghajskiej lub światowego rankingu uniwersytetów Times Higher Education skorzystali w tym roku również pracownicy z Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej: dr hab. inż. Joanna Mystkowska, prof. PB, dr hab. inż. Kanstantsin Miatliuk, prof. PB, dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, dr inż. Magdalena Joka Yildiz.

Politechnika Białostocka

Foto: dr inż. Dawid Łysik /Politechnika Białostocka.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments