Działasz na rzecz zdrowia? Aplikuj o grant!

Gmina Choroszcz w marcu br. została członkiem Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich. Stowarzyszenie ma zasięg ogólnopolski i działa na rzecz zdrowia, głównie poprzez edukację i promocję postaw prozdrowotnych. Tym samym wspiera swoich członków w podejmowaniu działań na rzecz zdrowia. Interesującym działaniem-ofertą, jest najnowszy konkurs pn. „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”. Skierowany jest do szkół, przedszkoli, domów kultury i bibliotek, stowarzyszeń i fundacji oraz innych podmiotów, które chcą zrealizować działania na rzecz zdrowia mieszkańców Gminy Choroszcz. Zapraszamy do aplikowania!

Do konkursu mogą zgłosić się zarówno organizacje pozarządowe, jak i placówki działające na terenie Gminy Choroszcz. Czego powinny dotyczyć projekty? Szeroko rozumianego zdrowia, a więc działań ze sfery promocji zdrowia (np. wydanie ulotki, nagranie filmu promocyjnego, zorganizowanie wystawy), edukacji zdrowotnej (np. organizacji warsztatów o tematyce zdrowotnej, zorganizowania panelu eksperckiego), czy działań stricte związanych z profilaktyką zdrowia. Punktowana jest innowacyjność projektu, realność jego efektów, użyteczność dla mieszkańców, możliwość wdrożenia pomysłu w innych miastach i gminach Stowarzyszenia, a także pozyskanie środków na finansowanie projektu z innych źródeł. Maksymalna kwota grantu wynosi 5 000 zł, a kwota dofinansowania nie może być wyższa niż 80% całkowitych kosztów.

Przed przystąpieniem do ubiegania się o grant, prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu, który publikujemy poniżej artykułu jako osobny plik.

Aby ubiegać się o grant, należy złożyć wniosek. Formularz wniosku – dostępny jest poniżej artykułu jako osobny plik.

Na wnioski Gmina Choroszcz czeka w nieprzekraczalnym terminie
do 20 kwietnia 2022 r. do godz. 15.30.

Wnioski należy składać – na wskazanym obowiązującym formularzu – w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich – Gmina Choroszcz 2022” osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

Następnie, Koordynator lokalny dokona weryfikacji wniosków pod względem formalnym i przekaże je do oceny merytorycznej – do Komisji Stowarzyszenia. Gmina Choroszcz nie ma ograniczenia co do liczby przesłanych wniosków. Jednakże Komisja Konkursowa może wybrać maksymalnie 2 wnioski, do łącznej kwoty 7500 zł z każdej z gmin członkowskich, które uzyskają dofinansowanie.

Zachęcamy do wzięcia udziału w I edycji konkursu
„Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”
w Gminie Choroszcz!

Źródło: UM w Choroszczy

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments