Inauguracja projektu „Remembrance Education. Edukacja kulturalna osób dorosłych”. Rekrutacja edukatorów do zespołu projektowego

Muzeum Wojska w Białymstoku rozpoczyna realizację projektu pn. „Remembrance Education”. Partnerami działania są Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz Centrum Falstad w Ekne. Celem projektu jest przygotowanie oferty kulturalnej dla białostoczan/-czanek w wieku 30-49 lat, zamieszkujących osiedla Dziesięciny, TBS, Wygodę i Zielone Wzgórza.

Większość inicjatyw kulturalnych w Białymstoku realizowana jest w centrum miasta. To doświadczenie wspólne dla wielu miejsc na świecie, m.in. norweskiego Ekne. Dlatego razem z Centrum Falstad, w gronie międzynarodowego zespołu edukatorów/-ek, poszukamy sposobu na stymulację aktywności kulturalnej w lokalnych środowiskach. Następnym etapem będzie przygotowanie programu atrakcyjnego dla ludzi z grupy wiekowej, która niechętnie angażuje się w wydarzenia kulturalne, a jeśli nawet, to ich udział jest powierzchowny. W dotarciu do mieszkańców/-anek Białegostoku pomoże nam Książnica Podlaska i filie biblioteczne działające na wymienionych osiedlach.

Punktem wyjścia do planowanych wystaw, warsztatów i spotkań będzie m.in. wojenna historia Białegostoku. Ideą projektu jest odejście od popularnej interpretacji zbiorów muzealnych, rozumianych jako świadectwo rozwoju techniki wojskowej. Dlatego m.in. przywołane zostaną historie ludzi (wojskowych i cywilów) uwikłanych w działania II wojny światowej, które w wymiarze lokalnym są wciąż mało znane. Współpraca z norweskim partnerem pozwoli na porównanie wojennych doświadczeń Białegostoku i Ekne oraz przyczyni się do wypracowania uniwersalnych treści na temat wartości pokoju i konsekwencji prowadzenia wojen. Zebrane wnioski staną się punktem wyjścia do opracowania strategii rozwoju publiczności Muzeum. Będzie to dokument wyznaczający dalsze kroki do budowania społeczności wokół instytucji i rozwoju edukacji pamięci.

Muzeum rozpoczyna rekrutację do zespołu edukatorów, którego zadaniem będzie – we współpracy z muzealnikami, pracownikami Książnicy Podlaskiej i Centrum Falstad – zaprojektować działania na osiedlach. Zaangażowani do projektu specjaliści edukacji kulturalnej wezmą udział w bezpłatnym cyklu szkoleniowym, obejmującym wizytę studyjną w Norwegii oraz szereg warsztatów poświęconych rozwojowi publiczności.

Marzena Wilczko (koordynatorka projektu): „Poszukujemy osób, które posiadają min. 2-letnie doświadczenie w pracy w edukacji kulturalnej w dowolnej instytucji lub organizacji na Podlasiu, nie tylko tych zajmujących się tematyką historyczną. Chcemy by ten zespół miał duży potencjał interdyscyplinarny. Ważna jest gotowość na nowe wyzwania i współpracę w nieszablonym projekcie. Kluczowe znaczenie ma znajomość języka angielskiego zapewniająca swobodną komunikację.”

Zainteresowanych udziałem w projekcie edukatorów zapraszamy do uzupełnienia formularza aplikacyjnego umieszczonego na stronie internetowej www.mwb.com.pl. Na zgłoszenia czekamy do 19 października br.

Projekt otrzymał pozytywną ocenę w konkursie grantowym Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa. Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum otrzymało na jego realizację dofinansowanie w wysokości ponad 100 tysięcy euro. Działanie będzie współfinansowane ze środków Budżetu Miasta Białystok. Fundusze Europejskiego Obszaru Gospodarczego to bezzwrotna forma pomocy przyznawana przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein 15 państwom Unii Europejskiej, m. in. Polsce. Celem Programu Kultura jest rozwój współpracy kulturalnej, przedsiębiorczości w sektorze kultury i zarządzania dziedzictwem kulturowym.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments