Inauguracja roku akademickiego 2023/2024 w Politechnice Białostockiej

5 października 2023 r. Politechnika Białostocka zainaugurowała nowy rok akademicki 2023/2024. – Wkraczamy dziś w 75 rok działalności Politechniki Białostockiej – powiedziała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej podczas przemówienia inauguracyjnego. – Uczelni, która w nowoczesnych laboratoriach kształci inżynierów XXI wieku, prowadzi badania przyczyniające się do rozwoju gospodarki, zdobywa patenty, a poprzez stale wzrastające umiędzynarodowienie coraz silniej zaznacza swoją pozycję w świecie.

 

Szczególną uwagę Rektor Politechniki Białostockiej zwróciła na konsekwentną realizację „Strategii rozwoju Politechniki Białostockiej”.

– Dziś jestem w pełni przekonana, że krok po kroku zmierzamy do obranego przez nas wspólnie celu – budowania Uczelni będącej wiodącym ośrodkiem naukowym, nowoczesną jednostką dydaktyczną, atrakcyjnym miejscem pracy i rozwoju zawodowego, zarządzanej w profesjonalny i przejrzysty sposób – powiedziała Rektor Politechniki Białostockiej. – Wierzę, że w kolejnych latach razem będziemy umacniać Politechnikę Białostocką – markę, którą dzięki naszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy, współtworzymy od lat.

W swoim wystąpieniu Rektor Politechniki Białostockiej przypomniała, że aktualnie Uczelnia realizuje 30 projektów finansowanych ze środków centralnych (Horyzont Europa, NCBiR, MEiN o łącznej wartości około 123 mln. złotych z czego ponad 56 mln zł dotyczy projektów B+R.

Po pandemii powróciła mobilność naszych studentów i nauczycieli akademickich.

– Na projekty związane z wymiana międzynarodową pozyskaliśmy w ubiegłym roku prawie 7 mln zł – przekazała prof. Kosior-Kazberuk. – Dzięki programom agencji NAWA i Erasmus+ odnotowaliśmy 320 wyjazdów i 680 przyjazdów do Uczelni.

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB podziękowała całej społeczności akademickiej za zaangażowanie w rozwój Uczelni i opowiedziała o planach na kolejne inwestycje.

Rozwój i te wszystkie osiągnięcia nie byłyby możliwe bez zaangażowania całej społeczności Uczelni. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim osobom, z którymi miałam zaszczyt i przyjemność współpracować bezpośrednio i pośrednio w ciągu minionego roku – Prorektorom, Dziekanom, wszystkim Nauczycielom Akademickim, Pracownikom Biblioteki, Administracji i Obsługi, jak również Doktorantom i Studentom.

Od kilkunastu miesięcy w komunikacji wizualnej, oprócz naszego logotypu i godła wykorzystujemy też motyw autentycznej mozaiki, która zdobi ściany budynku dzisiejszego Wydziału Informatyki i Wydziału Mechanicznego, a także jedną z reprezentacyjnych ścian Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Politechniki Białostockiej. W obliczu planowanej przez naszą Uczelnię budowy Podlaskiego Centrum Technologii Cyfrowych, które może zostać sfinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, czy wręcz całego nowego Wydziału Informatyki, mozaika z pikseli wykorzystywana przez Podlaskie zdaje się współbrzmieć z tą politechniczną.

Myślę, że nasza społeczność akademicka tworzy właśnie taką, jedyną w swoim rodzaju – unikalną niepowtarzalną całość. Wierzę, że mozaika naszych osobowości w połączeniu z mozaiką możliwości wielokierunkowego rozwoju Politechniki Białostockiej sprawi nam wszystkim dużo satysfakcji.

Zgromadzeni w Auli Dużej usłyszeli treść listów gratulacyjnych, jakie nadesłali Premier Mateusz Morawiecki, Minister Edukacji i Nauki dr. hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski.

Gośćmi uroczystości byli m. in. dr Tomasz Madras, I Wicewojewoda Podlaski, dr Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego czy dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB, Prezydent Miasta Białegostoku.

– Politechnika Białostocka jest jednym z kluczowych ośrodków, bogatych w sukcesy, który funkcjonuje w naszym regionie. Uczelnia ma ogromny wpływ na rozwój naszego województwa  mówił Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. I dodał, zwracając się do przedstawicieli władz tej szkoły wyższej: Stworzyliście państwo tutaj wspaniałe miejsce do rozwoju i tego wam z całego serca gratuluję! W imieniu swoim i całego zarządu województwa deklaruję dalsze wsparcie i chęć współpracy na wszelkich polach. Studentom natomiast życzę spełnienia naukowych marzeń, ale też dobrej atmosfery na studiach.

O dobrej atmosferze podczas studiów wspominał też Prezydent Miasta Białegostoku.

– Nie bójcie się nas – wykładowców, chcemy być waszymi przyjaciółmi, a przy tym też czegoś was nauczyć dla dobra was, naszych małych ojczyzn jak naszego Białegostoku i dla dobra naszej ojczyzny – powiedział dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB. I przypomniał, że Miasto Białystok chce przeznaczyć 91 mieszkań w nowym bloku komunalnym najlepszym absolwentom wyższych uczelni. Warunkami będą m.in. średnia 4,75 ze studiów i podjęcie pracy w Białymstoku.

– Dziękuję za wielkie zaangażowanie i za wielką odwagę w dążeniu do rozwoju Uczelni – powiedział Mieczysław Kazimierz Baszko, prezes Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia LZS oraz zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. I przypomniał, że absolwentem Politechniki Białostockiej jest mistrz olimpijski mgr inż. Wojciech Nowicki. – Po ponad 20 latach zaczynają się spełniać marzenia o hali sportowo-widowiskowej w Uczelni. Zaczęliśmy od kompleksu boisk, ale nie ukrywaliśmy, że w stolicy Podlaskiego potrzebna jest taka hala.

Po uroczystej immatrykulacji studentów, przedstawicieli pierwszego roku studiów, oraz nowego rocznika doktorantów Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej, w gronie społeczności akademickiej Politechniki Białostockiej zostali powitani studenci z zagranicy oraz uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Następnie głos zabrali Przewodniczący Parlamentu Studentów Politechniki Białostockiej Adrian Twardowski i Przewodniczący Samorządu Doktorantów Politechniki Białostockiej mgr inż. Piotr Golonko.

Uroczystość inauguracji roku akademickiego 2023/2024 w Politechnice Białostockiej zwieńczył wykład pt. Gospodarka i nauka. Mierzyć się z wyzwaniami, wykorzystywać szanse. jaki wygłosił dr h.c. SGH Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich w latach 2003-2023.

W uroczystościach wzięli udział rektorzy zaprzyjaźnionych uczelni, podlascy samorządowcy, urzędnicy administracji rządowej, konsulowie honorowi, przedstawiciele lokalnego biznesu, przedstawiciele duchowieństwa na czele z abp. Józefem Guzdkiem, Metropolitą Białostockim i Biskupem Supraskim Andrzejem.

Przekaz na żywo zrealizował uczelniany zespół telewizji Platon TV Białystok. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił Chór Politechniki Białostockiej pod dyrekcją prof. Wioletty Miłkowskiej.

2 października 2023 roku na I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechnika Białostocka przyjęła 2047 osób. Łącznie studia rozpoczęło 6912 osób.

68 cudzoziemców podjęło w tym roku studia w języku polskim, 177 osób rozpoczęło semestr w ramach programu Erasmus+.

fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments