Informacja o naborze do projektu „Razem dla rodziny”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce informuje o naborze rodzin zastępczych i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej do projektu „Razem dla rodziny” Powiatu Sokólskiego z gmin: Sokółka, Sidra, Krynki, Szudziałowo, Kuźnica współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej IX Rozwój lokalny Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Priorytet inwestycyjny 9.6 Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność.

W ramach realizacji projektu przewidziano następujące działania:

  • główny cel: utworzenie klubu młodzieżowego organizującego zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych, jak również dla ich otoczenia; klub będzie także miejscem poradnictwa dla rodziców zastępczych,
  • bezpłatne poradnictwo specjalistyczne dla beneficjentów projektu ( psycholog, prawnik, pedagog, mediator),
  • profilaktyczne zajęcia grupowe z zakresu przeciwdziałania przemocy,
  • zapewnienie wsparcia w postaci terapii rodzinnej  dla potrzebujących rodzin,
  • współpraca z KPP w Sokółce w celu przeprowadzenia pogadanek o profilaktyce i prawidłowych zachowaniach zapobiegających przemocy.

Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane:

  • osobiście, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, pok. nr 11,
  • telefonicznie, pod nr.: 85-711-08-23.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:  85 – 711 – 08 – 23.  

Szczegółowy terminarz realizacji poszczególnych działań zostanie podany wkrótce. Udział w projekcie jest bezpłatny.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments