Firma TVK-NET Chamerlińscy sp.j. działa na rynku telekomunikacyjnym (nr ew. UKE 8011) od 1995r. Zajmuje się dostarczaniem do mieszkańców Sokółki, Choroszczy, Wasilkowa sygnału telewizyjnego, internetowego i telefonicznego. 

Na mocy otrzymanej koncesji nr 608/2015-TK wydanej przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, uruchomiła SWÓJ program o nazwie „TWOJA TELEWIZJA REGIONALNA”. Jak nazwa wskazuje, jest to kanał REGIONALNY o profilu ogólno-społecznym. Odnotowuje w nim ważne wydarzenia społeczne, kulturalno-rozrywkowe, sportowe i rocznicowe. Tworzone są również nagrania z życia mieszkańców i prezentowanych przez nich opinii. Przedstawiamy dorobek określonych grup społecznych i zawodowych. Włączamy się w działania profilaktyczne dotyczące poprawy bezpieczeństwa ogólnego, w tym na rzecz ruchu drogowego na terenie woj. podlaskiego m.in. poprzez wspieranie wielu inicjatyw takich jak realizacja i emisja spotów profilaktycznych.

Produkujemy też na zamówienie spoty reklamowe firmom i instytucjom.

Również w celu promocji regionu szereg wyprodukowanych materiałów udostępniamy na kanałach społecznościowych YouTube, Facebook.

YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCQZjdPw7f88Z02jCOmJ-OSA

Facebook:

https://www.facebook.com/TwojaTelewizjaRegionalnaTTR/

 

kontakt do studia:

15-054 Białystok,
Al. Solidarności 15/751
tel. +48 85 679 77 77
redakcja@ttregionalna.pl