Politechnika Białostocka gospodarzem II Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Przedstawiciele samorządów doktoranckich z całej Polski wezmą udział w otwartym posiedzeniu zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów (KRD), które odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2022 r. na Politechnice Białostockiej. Wydarzenie współorganizują największe uczelnie wyższe w regionie: Politechnika Białostocka, Uniwersytet w Białymstoku oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Cieszę się, że po 15 latach istnienia KRD i niemalże takim samym czasie funkcjonowania Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych, Politechnika Białostocka będzie miała okazję pokazać się na forum ogólnopolskim, wśród tych najlepszych uczelni kształcących młodych naukowców – mówi mgr inż. Piotr Golonko, przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Białostockiej.

Obrady Krajowej Reprezentacji Doktorantów odbędą się na terenie kampusu Politechniki Białostockiej. Delegaci korzystać będą z wyremontowanych akademików uczelni oraz Klubu Gwint. Dyskusje i posiedzenia toczyć się będą na auli przy Wydziale Elektrycznym. Tu z pewnością zapadnie kilka ważnych decyzji i uchwał. Ważną częścią zjazdu będzie też przedstawienie gościom spoza Białegostoku szerszego kontekstu gospodarczo-społecznego, w którym rozwijają się nasze ośrodki akademickie, będzie więc czas by poznać uroki naszego miasta – dodaje mgr inż. Piotr Golonko.

II Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów (KRD) jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów. Ma prawo do wyrażania opinii i przedstawiania wniosków w sprawach dotyczących ogółu doktorantów, w tym do opiniowania aktów normatywnych dotyczących doktorantów. Organizacja działa od 2006 roku, natomiast w ciągu ostatnich trzech lat wyjątkowo silnie zaznaczyła swoją obecność w przestrzeni edukacyjnej, opracowując i opiniując zapisy Ustawy 2.0.

II Otwarte Posiedzenie Zarządu będzie drugim w tym roku, ale pierwszym stacjonarnym spotkaniem pozwalającym na dyskusję na szerokim forum tematów dotyczących doktorantów i młodych naukowców z całej Polski, omówienie kierunków zmian regulacji prawnych dotyczących kształcenia doktoranckiego oraz sprawozdanie z dotychczasowej działalności organizacji.

Elementem obrad KRD będzie spotkanie Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych. Wezmą w nim udział przedstawiciele samorządów doktoranckich z wiodących uczelni w Polsce, m.in. Politechniki Wrocławskiej, Warszawskiej, Poznańskiej i Gdańskiej. W piątek do swojego grona przyjmiemy nowego członka PDUT, czyli Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego – wyjaśnia mgr inż. Piotr Golonko, przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Politechniki Białostockiej, a także wiceprzewodniczący Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych.

W czerwcowym posiedzeniu KRD wezmą udział dyrektorzy i dziekani szkół doktorskich z kilkunastu uczelni w Polsce. Wspólnie z delegatami zjazdu podsumują 3-letni okres funkcjonowania szkół doktorskich w Polsce, a także efektów ewaluacji podmiotów naukowych w kontekście kształcenia doktoranckiego. Tym bardziej, że właśnie zakończyła się ocena śródokresowa (wewnętrzny egzamin dla doktoranta) pierwszego rocznika, który zrekrutował się do szkół doktorskich w 2019 roku.

W trakcie obrad przewidziano dwa panele dyskusyjne poświęcone szkołom doktorskim. W pierwszym pt. „3 lata szkoły doktorskiej – doświadczenia i perspektywy”, udział wezmą:

 • Dyrektor Departamentu Nauki, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Izabela Stępień,
 • Specjalista ds. Prawa szkolnictwa wyższego i nauki, dr Łukasz Kierznowski
 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UwB, dr, hab. Ewa Gruszewska prof. UwB,
 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych UwB, dr hab. Anna Nosek prof. UwB,
 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UwB, dr hab. Monika Naumowicz prof. UwB,
 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej Politechniki Białostockiej prof. dr hab. Inż. Michał Kuciej,
 • Dyrektor Szkoły Doktorskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, dr hab. Justyna Franc Dąbrowska, prof. SGGW,

Natomiast panel pod tytułem „Efekty ewaluacji podmiotów naukowych w kontekście kształcenia doktorantów”, będzie prowadzony przez:

 • dr hab. inż. Martę Kosior-Kazberuk, prof. PB – Rektor Politechniki Białostockiej,
 • prof. dr hab. Izabelę Święcicką, Prorektor ds. Nauki i współpracy międzynarodowej UwB,
 • dr Dianę Dajnowicz-Piasecką z Rady Młodych Naukowców,
 • prof. dr hab. n. med. Barbarę Mroczko, Dyrektor Szkoły Doktorskiej UMB,
 • mgr inż. Michała Gajdę, Prezesa Zarządu Fundacji CRE8.

Warto przypomnieć, że szkoły doktorskie to stosunkowo nowa forma kształcenia doktorantów (rozumianego jako przygotowanie do uzyskania stopnia doktora), wprowadzona Uchwałą 2.0. Podczas czerwcowego spotkania na Politechnice Białostockiej uczestnicy otwartego zjazdu KRD oraz przedstawiciele władz szkół doktorskich podejmą dyskusję na temat zapisów regulaminowych oraz statutów szkół doktorskich. Podniesiona też będzie problematyka doktoratów wdrożeniowych, które łączą świat biznesu i nauki. Minione 2 lata wykazują bowiem, że ta forma doktoratu wymaga zwiększonej elastyczności ze strony szkoły doktorskiej, które jednak muszą poruszać się w wąskim obszarze wyznaczonym przez zapisy Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Szkoła Doktorska Politechniki Białostockiej https://sdpb.pb.edu.pl/

Szkoła Doktorska Politechniki Białostockiej została utworzona w 2019 roku i jest interdyscyplinarna. Skupia siedem dyscyplin łączących dwie dziedziny: nauk społecznych i inżynieryjno-technicznych. Są to: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; nauki o zarządzaniu i jakości. SD PB Przygotowuje doktorantów do rozwoju naukowego poprzez samodzielny i dostosowany do naukowych potrzeb dobór przedmiotów prowadzonych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę. W rekrutacji na rok akademicki 2022/2023 Szkoła przygotowała w 48 miejsc dla doktorantów. Kształcenie w Szkole Doktorskiej Politechniki Białostockiej trwa 4 lata (8 semestrów).

II Otwarte Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów – informacje:

Współorganizatorzy:

Uniwersytet w Białymstoku

Politechnika Białostocka

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Partner Strategiczny wydarzenia: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Patronat i opieka medialna:

Polskie Radio Białystok

TVP3 Białystok

DODATKOWE INFORMACJE:

Krajowa Reprezentacja Doktorantów https://krd.edu.pl/

FB II Otwarte Posiedzenie Zarządu KRD https://www.facebook.com/events/756417495710868/

FB Krajowa Reprezentacja Doktorantów – https://www.facebook.com/KRDedupl/

FB Porozumienie Doktorantów Uczelni Technicznych https://www.facebook.com/PDUTechnicznych

RAMOWY HARMONOGRAM:

Piątek 24.06.2022 r.

Obrady Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych

9-9:30 rejestracja uczestników na Wydziale Elektrycznym PB, ul. Wiejska 45 D

9:30-11 – I sesja obrad PDUT

11-12 przerwa kawowa

12-14 – II sesja obrad PDUT

Sobota 25.06.2022 r.

Obrady II Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

9 – rejestracja uczestników na Wydziale Elektrycznym PB, ul. Wiejska 45 D

9:30 – warsztaty – popularyzacja nauki

11.00 – rozpoczęcie II Otwartego Posiedzenia Zarządu KRD 2022

11:30-13 – Panel „3 lata szkoły doktorskiej – doświadczenia i perspektywy”

13-13:30 – przerwa kawowa

13:30 – Panel „Efekty ewaluacji podmiotów naukowych w kontekście kształcenia doktoranckiego”

15-16 – przerwa obiadowa

16:30 – dyskusja nad niezbędnymi zmianami w statucie

17:30 – zakończenie II Otwartego Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments