Politechnika Białostocka podpisała umowę o programie wymiany studenckiej z Tianjin Chengjian University.

W dniach 4 oraz 5 października Politechnika Białostocka gości delegację z uczelni partnerskiej – Tianjin Chengjian University (Chiny). Te dwie uczelnie partnerskie współtworzą Międzynarodową Szkołę Inżynierską – ISE (ang. International School of Engineering at Tianjin Chengjian University). Kluczowym punktem wizyty jest podpisanie umowy o programie wymiany studenckiej, dzięki której studenci będą mogli studiować w Polsce, ale i w Chinach.

W dniu 4 października przedstawiciele uczelni partnerskich podpisali umowę, która reguluje wymianę studentów zdobywających wykształcenie w Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej – ISE. W spotkaniu wzięli udział: dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor PB,
dr hab. inż. Dorota Anna Krawczyk, prof. PB, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej,
dr inż. Dariusz Andraka, Prodziekan Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej oraz delegaci uczelni partnerskiej: prof. Bai Haili, Rektor Tianjin Chengjian University, prof. Wang Li, Dyrektor Biura ds. Współpracy Międzynarodowej, a także prof. Huang Lingxiang, Dziekan Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej.

Podpisanie umowy jest przypieczętowaniem długoletniej współpracy na rzecz kształcenia kadr specjalistów. Poprzednia umowa z 2021 roku prezentowała nieco szczuplejszy zakres wymiany i obejmowała ona kierunki studiów, takie jak budownictwo i inżynieria środowiska. Teraz specjalistyczne wykształcenie będą zdobywać studenci zarówno w Politechnice Białostockiej, jak i w Tianjin Chengjian University w Chinach. Planowane jest też poszerzenie liczby kierunków studiów.

Międzynarodowa Szkoła Inżynierska (ISE) przy Tianjin Chengjian University, od momentu podpisania umowy powołującej tę międzynarodową instytucję edukacyjną w czerwcu 2021 roku, stała się bardzo ważnym elementem działalności dydaktycznej i organizacyjnej nie tylko Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ale też całej Politechniki Białostockiej, będąc jednym z działań w kontekście umiędzynarodowienia Uczelni – mówi Prodziekan Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej, dr inż. Dariusz Andraka z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej.

W okresie obowiązywania Umowy do 2028 roku, ISE może objąć kształceniem na studiach
1. i 2.  stopnia łącznie ok. 1250 studentów, z czego ok. 700 studentów będzie studiowało na kierunkach Budownictwo (Civil Engineering) i Inżynieria Środowiska (Environmental Engineering), współprowadzonych przez PB.

Rok akademicki 2023/24 będzie moim zdaniem przełomowym w działalności ISE. Przede wszystkim, rozpoczęliśmy od 2 października 2023 kształcenie studentów ISE w trybie stacjonarnym na PB. Dzięki wspólnym staraniom zespołów ISE na PB i w TCU oraz władz obu uczelni, udało nam się zorganizować przyjazd 82 studentów z Chin, którzy będą realizowali zajęcia objęte programem studiów w PB (semestry V-VI w przypadku studiów 1. stopnia
i semestr III – w przypadku studiów 2. stopnia). Wraz ze studentami przyjechało na PB również dwóch nauczycieli z TCU, którzy będą wspomagali nasz zespół w organizacji zajęć i opiece nad studentami ISE – mówi Prodziekan ISE.

Kolejnym ważnym wydarzeniem będzie wyjazd nauczycieli Politechniki Białostockiej do Chin w celu realizacji zajęć dydaktycznych. Również w tym roku akademickim nauczyciele białostockiej uczelni będą prowadzili wspólnie z profesorami z chińskiej uczelni prace dyplomowe studentów ISE, kończące cykl kształcenia zarówno na studiach 1. jak i 2. stopnia.

fot. Dariusz Piekut/PB

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments