Politechnika Białostocka wdraża strategię zrównoważonego rozwoju „Moja Zielona Politechnika”

Politechnika Białostocka dołączyła do grona „ambasadorów” zmian na rzecz ochrony klimatu i zasobów naturalnych. W ramach „Strategii rozwoju Politechniki Białostockiej na lata 2021-2024 z perspektywą przedłużenia do 2030 r.” Uczelnia opracowała i rozpoczęła proces wdrażania strategii zrównoważonego rozwoju pod nazwą „Moja Zielona Politechnika”. Działania realizowane będą do 2035 roku.

Zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie powietrza, gleby i wody, postępujący ubytek zasobów przyrody, a także zanik różnorodności biologicznej. W świetle tych globalnych wyzwań,
Politechnika Białostocka postanowiła podwoić wysiłki na rzecz ochrony zasobów naturalnych, realizując w gronie 193 państw cele zaprezentowane podczas Zgromadzenia Ogólnego
Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2015 r. Decyzją władz Uczelni oraz członków społeczności akademickiej, Politechnika Białostocka będzie dążyć dynamicznej transformacji w kierunku kształcenia kadr programujących i kreujących rozwój technologiczny w oparciu dobrostan naszego eskosystemu i ochrony klimatu.

Opracowanie strategii „Moja Zielona Politechnika” zostało poprzedzone diagnozą stanu i potencjału uczelni w kontekście globalnych wyzwań ekologicznych. Od 21 kwietnia do 5 czerwca 2022 roku trwały badania ankietowe wśród studentów, doktorantów, kadry kademickiej i pracowników uczelni. Przeprowadzono analizę SWOT, a jej wyniki pozwoliły  opracować plan działań. Działania te wynikają z odpowiedzialności społecznej, ale i troski o przyszłość – naszą i kolejnych pokoleń. Stanowią kontynuację szeregu aktywności, które uczelnia podejmuje od lat, przekazując wiedzę techniczną, odkrywając czy wdrażając nowe technologie z uwzględnieniem środowiska naturalnego. Naukowcy Politechniki od dawna prowadzą badania i opracowują zarówno innowacje na rzecz
czystej wody, jak i odnawialnych źródeł energii. Opatentowują skuteczne metody w walce z chorobami pszczół, które są tak istotne dla lokalnych ekosystemów, czy opracowują materiały
budowalne z recyklingu. Podejście proekologiczne odzwierciedlają też kierunki studiów, takie jak ekoenergetyka, inżynieria środowiska, leśnictwo. Uczelnia zamierza osiągnąć cele działając w priorytetowych obszarach:

Kształcenia – przygotowanie przyszłych inżynierów, menadżerów i liderów życia
ekonomiczno-społecznego do wyzwań zrównoważonego rozwoju; zwiększenie udziału
zagadnień zrównoważonego rozwoju w procesie dydaktycznym na wszystkich
szczeblach edukacji akademickiej.
Badań – zwiększenie ilości i jakości badań oraz innowacji zaangażowanych
w zrównoważony rozwój społeczeństwa; współpraca z innymi ośrodkami badawczymi,
partnerami ze środowiska przemysłu, rządu i administracji samorządowej, aby sprostać
wyzwaniom, jakie stawia zmieniający się świat.
Organizacji i Zarządzania – osiągnięcie zerowego śladu środowiskowego kampusu
Uczelni: zrównoważone wykorzystanie zasobów i ochrona różnorodności biologicznej,
zmniejszenie negatywnego wpływu naszej działalności, konsumpcji, podróży i łańcucha
dostaw na środowisko i na różnorodność biologiczną; opracowanie polityki, struktur
wdrażania zielonego rozwoju i monitorowanie jego postępów.

Działania będą realizowane poprzez osiągnięcie trzech celów operacyjnych:
 Kadry dla przyszłości
 Zielony kampus
 Ślad środowiskowy

Mamy nadzieję, że „Moja Zielona Politechnika” stanie się przestrzenią do dyskusji, wymiany doświadczeń i pomysłów nad stworzeniem modelowego zielonego kampusu, który może
stanowić dla innych źródło inspiracji i dobrych praktyk. Powodzenie realizacji strategii  zrównoważonego rozwoju zależy od aktywności całej społeczności. Wierzymy, że dzięki
wspólnym wysiłkom uda nam się zrealizować nasz cel.  Cele realizowane w ramach strategii zrównoważonego rozwoju są spójne ze Strategią Rozwoju  Politechniki Białostockiej na lata 2021-2024 z perspektywą przedłużenia do 2030 roku. Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju „Moja Zielona Politechnika” na stronie: https://pb.edu.pl/moja-zielona-politechnika/

Strategia zrównoważonego rozwoju „Moja Zielona Politechnika” dostępna jest na stronie:
https://pb.edu.pl/moja-zielona-politechnika/wpcontent/uploads/sites/106/2023/07/Strategia_Zielona_PB_15_12_2022.pdf

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments