Rehabilitacja Lecznicza w Centrach Rehabilitacji Leczniczej KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi rehabilitację leczniczą dla rolników, której głównym celem jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy utraciły – jej przywrócenie, o ile jest to możliwe w wyniku leczenia i rehabilitacji. Rehabilitacja realizowana jest w formie 21 – dniowych turnusów, w ścisłym powiązaniu z prowadzonym leczeniem chorego,w optymalnym ze względu na wskazania medyczne czasie, zakresie i miejscu.

 

Jakie warunki musi spełniać osoba kierowana na rehabilitację?

Na rehabilitację leczniczą może być skierowana osoba, która spełnia jeden
z następujących warunków:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy w pełnym zakresie,
 • podlega ubezpieczeniu na wniosek w pełnym zakresie co najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację leczniczą,
 • ma ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy
  w gospodarstwie rolnym, o ile zachowała zdolność do samodzielnej egzystencji,
 • jest uprawniona do emerytury rolniczej,

 • jest opiekunem osoby niepełnosprawnej.

Kto kieruje pacjenta na rehabilitację leczniczą?

Wniosek o skierowanie pacjenta na rehabilitację leczniczą może wystawić lekarz rzeczoznawca KRUS podczas badania pacjenta ubiegającego się o rentę rolniczą
z tytułu niezdolności do pracy lub o przedłużony zasiłek chorobowy oraz każdy lekarz rodzinny, lekarze specjaliści, lekarze oddziałów szpitalnych, pod których opieką znajduje się pacjent. Wniosek jest dostępny u lekarzy prowadzących leczenie,
w Placówkach Terenowych KRUS i na stronie internetowej Kasy:
www.gov.pl/krus. Wniosek wystawiony przez lekarza leczącego powinien być złożony przez zainteresowaną osobę za pośrednictwem poczty lub osobiście w jednostkach organizacyjnych KRUS.

Do jakich ośrodków kierowani są pacjenci wymagający rehabilitacji?

Pacjenci z potwierdzonymi schorzeniami:

 • narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii – kierowani są do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu Zdroju, Szklarskiej Porębie, Jedlcu k. Kalisza oraz Iwoniczu Zdroju,
 • kardiologicznymi – kierowani są do Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
  w Kołobrzegu,
 • po przebytej chorobie COVID – 19 – kierowani są do Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu i Szklarskiej Porębie.

Od 1 stycznia 2023 roku z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby uprawnione do emerytury rolniczej, w celu poprawy ich stanu zdrowia. Rehabilitacja jest organizowana w formie 21 – dniowych turnusów. Kasa organizuje również 7 – dniowe turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych, w celu poprawy kondycji psychofizycznej i jakości życia.

Koszty związane z rehabilitacją i pobytem na turnusach rehabilitacyjnych ponosi w całości KRUS.

Zachęcamy do korzystania z tej formy ochrony zdrowia, która umożliwia wyleczenie pacjenta i odzyskanie zdolności do pracy.

KRUS

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments