Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych

Kandydaci, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca.  Lista wolnych miejsc w danej szkole będzie podana do publicznej wiadomości przez Podlaskiego Kuratora Oświaty 25 lipca. Informacja o wolnych miejscach będzie również dostępna w elektronicznym systemie naborowym oraz w poszczególnych szkołach.

W terminie od 25 do 28 lipca 2023 r. do godz. 15.00 kandydaci będą mogli złożyć wnioski o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała na wolne miejsca, na analogicznych zasadach jak rekrutacja zasadnicza, również z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 8 sierpnia o godz. 10.00.

Do 11 sierpnia do godz. 15.00 rodzice kandydata będą musieli potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie będą one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe − także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 14 sierpnia o godz. 10.00

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments