Rektor Politechniki Białostockiej została Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej została Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Wyboru dokonało Walne Zebranie Członków PFAG. Nowe władze wybrano na kadencję do 2026 roku.
– Wybór na Prezes Zarządu Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego to wyjątkowe wyróżnienie i dowód zaufania zarówno środowiska akademickiego, jak i przedstawicieli biznesu, którym zależy na efektywnej współpracy z uczelniami, bo to jeden z warunków rozwoju gospodarki – mówi prof. Marta Kosior-Kazberuk. – Forum to wyjątkowa platforma spotkań uczelni i biznesu, ponieważ obecnie współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym ma kluczowe znaczenie dla rozwoju zarówno nauki, jak i edukacji.
Członkami PFA-G są osoby kierujące podmiotami gospodarczymi oraz rektorzy uczelni publicznych i prywatnych.
– Forum to spotkania rektorów i prezesów, właścicieli przedsiębiorstw – osób odpowiedzialnych za strategię i kierunki rozwoju organizacji, którymi kierują – wyjaśnia prof. Marta Kosior-Kazberuk. – To jednocześnie osoby, które mają moc sprawczą jeśli chodzi o realizację wspólnie wypracowanych rozwiązań co zdecydowanie poprawia skuteczność podejmowanych działań.
Nowa Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego zamierza kontynuować dotychczasowe wspólne przedsięwzięcia uczelni i biznesu, takie jak Fora Akademicko-Gospodarcze, działalność Ośrodka Współpracy Rad Uczelni, współpraca ze Związkiem Banków Polskich w ramach Klubu 2025+, profilowanie kształcenia.
– Zależy mi na utrwalaniu dotychczasowych, efektywnych form współpracy, a także na szukaniu nowych, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk – deklaruje prof. Marta Kosior-Kazberuk. – Ważne jest wykorzystanie doświadczenia i zaangażowania osób, które mają za sobą wieloletnie działania jako aktywni członkowie PFAG. Stąd propozycja aby stanowisko Wiceprezesa Zarządu PFAG objął Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, a w zarządzie znaleźli się też prof. Arkadiusz Mężyk, Rektor Politechniki Śląskiej, Andrzej Graboś, Prezes Zarządu POLMOTORS i Artur Pollak, Prezes APA Group.
Stowarzyszenie Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze zostało powołane w celu budowania wzajemnego zrozumienia i więzi pomiędzy środowiskiem akademickim i gospodarczym. Forum stymuluje programy badań ukierunkowanych na potrzeby gospodarki i wspiera uczelnie prowadzące takie badania.
Członkami Forum są osoby kierujące podmiotami gospodarczymi oraz rektorzy uczelni publicznych i prywatnych. Podobne stowarzyszenia działają na świecie od kilkudziesięciu lat, a założyciel Forum, prof. Marek Dietrich inspirował się przede wszystkim amerykańskim Business Higher-Education Forum. Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze liczy około 40 członków, przy zachowaniu zasady równej reprezentacji środowiska akademickiego i gospodarczego. Przez szeregi Forum przewinął się przez lata szereg wybitnych postaci z obu środowisk.
Przez ćwierć wieku działalności PFA-G, kiedy rozwinęły się i prężnie działają zarówno organizacje grupujące środowiska gospodarcze, jak i organizacje reprezentujące środowisko akademickie, Forum stało się neutralną płaszczyzną dialogu między osobami kierującymi organizacjami gospodarczymi, a rektorami wyższych uczelni. PFA-G wyraża i wypracowuje wspólne opinie obu środowisk nie tylko w sprawach gospodarki i nauki, ale także na temat innych zagadnień o zasadniczym znaczeniu dla przyszłości kraju. Niektóre z tematów poruszanych na konferencjach Forum, to: innowacje, transfer technologii i komercjalizacja wyników badań naukowych, oczekiwania pracodawców w stosunku do absolwentów, bezpieczeństwo energetyczne kraju, reformy administracyjna, emerytalna, szkolnictwa wyższego, i wiele innych.
Forum organizuje konferencje, seminaria i debaty na tematy ważne dla obu środowisk oraz przygotowuje raporty dotyczące wybranych zagadnień. Przykładem takich raportów mogą być: „Edukacja polska na przełomie wieków system edukacji w Polsce w opinii środowisk gospodarczych”, „Klimat dla amerykańskich inwestycji gospodarczych w Polsce”, czy opracowany we współpracy z Business Center Club „Słownik Dialogu” analizujący różnice w rozumieniu pojęć z zakresu innowacyjności w przedsiębiorstwach, na uczelniach, i w administracji państwowej.

Dużym projektem realizowanym przez stowarzyszenie jest utworzenie Ośrodka Współpracy Rad Uczelni – działającego przy PFAG od 2020 roku. W ramach OWRU odbyło się już kilkanaście debat z udziałem przedstawicieli ministerstw, dotyczących zagadnień kluczowych dla działania tego nowego organu w strukturze uczelni.

 

fot: Maciej Giedrojć Juraha/Politechnika Białostocka

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments