Rady Seniorów i Młodzieży w Choroszczy – ruszyły!

Po kilku miesiącach od powołania, pierwsze w historii gminy – Rada Seniorów Gminy Choroszcz oraz Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz realnie ukonstytuowały się. W ostatnich dniach, podczas pierwszych sesji rad Seniorów i Młodzieży oba ciała wybrały swoje władze.

Pierwsza – historyczna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz odbyła się 25.10.2017 r., zaś pierwsza sesja Rady Seniorów Gminy Choroszcz odbyła się 27.10.2017r.. W obu wypadkach sesje dotyczyły wyboru władz: Przewodniczących, Wiceprzewodniczących, Sekretarzy, a w przypadku Rady Młodzieży – dodatkowo jeszcze Opiekuna Rady.

Zgodnie z Regulaminem, zarówno Rada Seniorów, jak i Rada Młodzieżowa – na wzór Rady Miejskiej, obradują w trybie zwoływanych sesji, a decyzje podejmować będą w formie uchwał. Bycie radnym to, jak najbardziej, poważna sprawa – to rzeczywiste współdecydowanie o losach gminy. Radni, oprócz przyznanego im statusu, 22 czerwca 2017 r., podczas historycznej XXVII sesji poświęconej 510. rocznicy nadania praw miejskich miejscowości, w otrzymali także dedykowane im legitymacje, poświadczające sprawowane funkcje.

To kolejny krok ku zwiększeniu aktywności obywatelskiej w gminie Choroszcz – przyznaje z zadowoleniem Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Cieszę się, że społeczność Choroszczy wzbogaciła się o nowe organa konsultacyjno-doradcze, ale przede wszystkim jestem zadowolony z tego, że zarówno seniorzy, jak i młodzież, mając swoich przedstawicieli, będą w gminie godnie reprezentowani – dodał burmistrz. Jakie nowi choroscy radni podejmą decyzje? Czas pokaże. Na pewno jednak status radnego – zarówno Rady Seniorów, jak też Rady Młodzieży – uczy i zobowiązuje: uczy demokracji ze wszystkimi jej prawami i obowiązkami, zaletami i wadami, oraz zobowiązuje do jeszcze większej troski i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie.

Jestem przekonany – dodaje burmistrz Wardziński – że choroscka Rada Seniorów, jak i choroska Rada Młodzieży jeszcze nie raz pozytywnie nas zaskoczą.

Rada Seniorów Gminy Choroszcz została powołana na mocy Uchwały Nr XXIII/230/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Choroszcz i nadania jej Statutu; jej 14-osobowy skład został zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/276/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Rady Seniorów Gminy Choroszcz.

Z kolei Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz została powołana Uchwałą nr XXV/260/2017 Rady Miejskiej W Choroszczy z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz i nadania jej Statutu, zaś jej 15-osobowy skład został zatwierdzony Uchwałą Nr XXVII/277/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz.

Dodajmy, że obie sesje były transmitowane NA ŻYWO na antenie Twojej Telewizji Regionalnej. 

wykorzystano materiały prasowe Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o