Stypendia Pomostowe 2018/2019

Maturzysto! Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach i pochodzisz z rodziny byłego pracownika PGR przeczytaj to!

 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją Wspomagania Wsi, Fundacją BGŻ BNP Paribas oraz innymi instytucjami, które przystąpiły do realizacji Programu przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2018/2019.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • zakwalifikują się na pierwszy rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata
  • pochodzą z rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.575 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2018 r.)
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu.

Termin złożenia wniosku on-line upływa 17 sierpnia 2018r. (do godz.16.00)

 

Po przyjęciu na studia, student wypełnia wniosek on-line oraz składa we właściwym terytorialnie oddziale KOWR, wniosek wraz z załącznikami w nieprzekraczalnym terminie do  24 sierpnia 2018r.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2018/2019” (Segment IA) dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: http://www.stypendia-pomostowe.pl.

 

Informacji o Programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości

adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29

tel.: (0-42) 632-59-91, 631-95-58

fax: (0-42) 630-27-81

e-mail: fep@fep.lodz.pl

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Białymstoku

  1. Kombatantów 4

15-102 Białystok

tel. 085 664-31-53 p. 204

e-mail: halina.kamienska@kowr.gov.pl, andrzej.skrzypkowski@kowr.gov.pl; urszula.kosinska@kowr.gov.pl

źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments