Wasilków. Wotum zaufania dzięki wyrokowi WSA, absolutorium dzięki RIO

Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił uchwałę Rady Miejskiej w Wasilkowie, podczas której burmistrzowi gminy nie zostało udzielone wotum zaufania. Wyrok sądu burmistrz Adrian Łuckiewicz przedstawił w czasie konferencji prasowej, w piątek 19 marca.

Sąd stwierdził, że „brak uzasadnienia zaskarżonej uchwały powinien skutkować stwierdzeniem jej nieważności (…). Rada Miejska w Wasilkowie odstępując od uzasadnienia zaskarżonej uchwały w sposób istotny naruszyła art. 18 ust. 2 pkt 4a oraz art. 28aa ust. 9 ustawy o samorządzie gminnym”.

– Pamiętam tę sesję, trwała wiele godzin, do 2-3 w nocy, jeden radny stwierdził, że mi nie ufa, a drugi, że nie są pomalowane barierki przy zalewie. To nie są podstawy do merytorycznej oceny. Dlatego apeluję do radnych, skupionych wokół przewodniczącego, byśmy zaprzestali jałowych sporów, a pracowali dla dobra lokalnej społeczności, dla dobra mieszkańców – podkreślił burmistrz Łuckiewicz. – Jest półmetek kadencji. Ja wciąż wierzę, że wiele rzeczy można zmienić, tylko ze mottem naszego działania powinno być dobro mieszkańców, a nie własne drobne urazy.

RIO też interweniowało

Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy instytucja nadzoru „porządkuje” uchwały podejmowane przez Radę.

– Także nad absolutorium, które nie zostało udzielone przez Radę, musiało się pochylić kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej – powiedział burmistrz Adrian Łuckiewicz. – I dzięki WSA mam de facto wotum zaufania, a dzięki RIO – absolutorium. Czy za każdym razem mam dochodzić sprawiedliwości przed sądami, spotykać się przed kolegiami?

Przypomnijmy, że burmistrz Wasilkowa skierował w grudniu ubr. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na uchwałę Rady Miejskiej Wasilkowa z dnia 24 sierpnia ubr. w sprawie nieudzielenia wotum zaufania. Podczas tej sesji radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe gminy i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019, ale już przy głosowaniu nad absolutorium z wykonania budżetu 6 radnych wstrzymało się od głosu, 6 było za, a 3 przeciw. Przewodniczący Rady Jarosław Zalejski ogłosił, że burmistrz nie otrzymał absolutorium. Tej decyzji przyjrzała się Regionalna Izba Obrachunkowa i uchyliła uchwałę. Co oznacza, że burmistrz jednak absolutorium ma. W przypadku głosowania nad wotum zaufania – 6 było za udzieleniem wotum, 7 przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu. W skardze do WSA burmistrz wniósł o unieważnienie uchwały, zarzucając jej naruszenie art.28 aa ust. 4 i 9 ustawy o samorządzie gminnym poprzez faktyczne odstąpienie od przeprowadzenia debaty w części dotyczącej wypowiedzi radnych i odstąpienia od uzasadnienia uchwały.

Wotum zaufania – merytoryczna ocena bez personalnych czy politycznych strategii

Sąd analizując okoliczności stwierdził, że „odmowa udzielenia wotum zaufania stanowi o negatywnej ocenie wykonania przez niego obowiązków i przedkłada się na możliwość podjęcia przez radę gminy uchwały co do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania burmistrza”. Zdaniem sądu „burmistrz merytorycznie podniósł kwestię, że dyskusja nad raportem o stanie gminy miała charakter iluzoryczny, gdyż radni nie podnosili zastrzeżeń do kwestii, które powinny stanowić meritum dyskursu. Skoro nie przeprowadzono skutecznie debaty nad raportem o stanie gminy, który to dokument winien być rozważony i oceniony przez radnych, to i procedury głosowania nie można ocenić jako prawidłową.

Głosowanie nad wotum zaufania dla organu wykonawczego gminy stanowi ostatni etap procedury rozpatrywania raportu o stanie gminy i nie ma wyłącznie charakteru czysto politycznej oceny.”.

Zapis debaty to nie uzasadnienie uchwały

W odpowiedzi na skargę Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że uzasadnienie odpowiedzi na skargę stanowi jednocześnie uzasadnienie zaskarżonej uchwały. Stwierdził, że głosowanie nad wotum zaufania poprzedziła trwająca 2 godziny debata na temat raportu o stanie gminy.

Zdaniem sądu „uzasadnienia uchwały nie może zastąpić uzasadnienie odpowiedzi na skargę ani przebieg debaty nad raportem o stanie gminy utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (dostępny na stronie internetowej gminy). Nie znając stanowiska rady gminy co do rzetelności raportu ani co do spełnienia przez raport szczegółowych wymogów, o ile rada danej gminy takie wymogi określiła (sąd nie dysponuje wiedzą w tym zakresie), kontrola sądowa legalności uchwały nie jest możliwa.”

Sąd stwierdził, że „brak uzasadnienia zaskarżonej uchwały powinien skutkować stwierdzeniem jej nieważności”.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments