Wojewódzki Urząd Pracy szkoli swoich potencjalnych beneficjentów

W piątkowe przedpołudnie Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zorganizował w swojej siedzibie spotkanie informacyjne poświęcone trwającemu obecnie naborowi w trybie konkurencyjnym, w którym można pozyskać środki unijne na rozwój kadr regionalnej gospodarki. Jego zasadniczym celem jest wspieranie równego dostępu do rynku pracy poprzez wykorzystanie funduszy na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych. Dofinansowanie otrzymają autorzy najwyżej ocenionych projektów, które można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych – SOWA EFS. Aplikacja dostępna jest pod adresem https://sowa2021.efs.gov.pl/ 

Podczas piątkowego wydarzenia omówiono regulamin prowadzonego naboru, przedstawiono krok po kroku instrukcję wypełniania wniosku oraz zapoznano osoby przybyłe na spotkanie z obowiązkami informacyjno-promocyjnymi, które będą musieli wypełniać wszyscy wyłonieni beneficjenci.

To pierwszy nabór w trybie konkurencyjnym ogłoszony w ramach programu Fundusze Europejskie
dla Podlaskiego 2021-2027 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Całkowity budżet konkursu to aż 10 milionów złotych. Te pieniądze trafią do podmiotów, które będą realizowały działania na terenie województwa podlaskiego. Zwyciężą oczywiście najlepsi projektodawcy. W naszym przypadku to też sporo nowości, ponieważ jako pierwsi przecieramy szlaki w realizacji naborów w nowej perspektywie finansowej – powiedziała, rozpoczynając spotkanie, Urszula Jabłońska – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Jako Instytucja Pośrednicząca, realizujemy politykę Zarządu Województwa Podlaskiego, na czele z Panem Marszałkiem – dr Arturem Kosickim, któremu, w ramach FEdP, udało się pozyskać zdecydowanie więcej środków niż w poprzedniej perspektywie 2014-2020. Teraz mamy już pierwsze efekty właściwe prowadzonej polityki gospodarczej na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego przez jego samorząd. Jednym z przykładów jest to, że w nawet w naszych naborach możemy zaoferować beneficjentom i uczestnikom ich projektów zdecydowanie większe środki – powiedział nam Tomasz Szeweluk – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP)
w Białymstoku.

Wsparcie psychologiczne oraz organizacja warsztatów rozwoju zawodowego i osobistego motywujących kobiety do aktywnego poszukiwania zatrudnienia oraz pozwalających na nabycie przez nie kompetencji w zakresie poruszania się po rynku pracy, w tym w zakresie autoprezentacji oraz kreowania własnego wizerunku – to przykładowe działania, na które można otrzymać pieniądze w przedmiotowym naborze. Ponadto, wyłonieni beneficjenci będą mogli przeznaczyć pozyskane środki na aktywizację zawodową osób (rodziców, opiekunów prawnych) wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7. roku życia lub dziecko z niepełnosprawnością do 18. roku życia.

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów, przewidujemy także realizację programów z zakresu godzenia życia zawodowego z prywatnym oraz realizację projektów popularyzujących rozwiązania w zakresie równego podziału obowiązków opiekuńczych i wychowawczych nad dziećmi oraz opieki nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wśród mężczyzn i kobiet – dodała wicedyrektor WUP  Urszula Jabłońska.

Ze wspomnianych 10 mln złotych, 40% zostanie przeznaczone na objęcie wsparciem osób zamieszkujących subregion białostocki, 32% – subregion łomżyński, a 28% – suwalski. Wkład własny wynosi minimum 5% wydatków kwalifikowalnych.

Na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy (www.wupbialystok.praca.gov.pl) znajduje się kompendium wiedzy, z którego warto korzystać. Można tam znaleźć regulamin naboru, napisaną przystępnym językiem instrukcję wypełniania wniosku, systematykę kryteriów wyboru projektów, dokumenty umożliwiające opracowanie szczegółowego budżetu oraz stosowne oświadczenia, które należy załączyć do wniosku.

Nabór potrwa do 25 września br. Rozstrzygnięcie nastąpi na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments