Współpraca Politechniki Białostockiej z Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku

Podpisane dziś porozumienie otwiera drogę do nowej oferty szkoleń i studiów podyplomowych 12 września 2023 r. Politechnika Białostocka i Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku podpisały porozumienie o współpracy. Dokument sygnowali Starosta Powiatu Białostockiego Jan Bolesław Perkowski oraz dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

– Nadajemy dziś ramy formalne współpracy, która rozwija się pomyślnie już od wielu lat. Urząd Pracy to jednostka, z którą realizujemy różnego rodzaju działania. Są wśród nich staże i
praktyki, kontakty z uczelnianym Biurem Karier i Współpracy z Absolwentami, a także wsparcie naszych naukowców w realizacji projektów badawczych. Natomiast podpisane dziś porozumienie można traktować jako symboliczne otwarcie nowych dróg współpracy, w tym, ciekawych działań zaproponowanych przez Instytut Inżynierii Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Wspólnie z Urzędem będziemy podejmować inicjatywy na rzecz rozwoju kompetencji kadry technicznej oraz wypełniania ważnej misji naszej uczelni, do której należy idea Lifelong learning – ustawiczne uczenie się i przystosowywanie do szybkich zmian w gospodarce – wyjaśniała cel podpisanego porozumienia dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej.

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku i Politechnika Białostocka zadeklarowały m.in.  współpracę w zakresie procesu kształcenia na studiach I i II stopnia oraz na studiach dualnych;
 współpracę w procesie realizacji studiów podyplomowych uwzględniających potrzeby rynku pracy;  współorganizowanie praktyk i staży dla studentów Politechniki Białostockiej;
 wspieranie przedsiębiorczości akademickiej. Za koordynację tych działań ze strony Politechniki Białostockiej odpowiadają dr inż. Piotr Borkowski oraz prof. dr hab. inż. Jolanta Pauk – dyrektor Instytutu Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej. – Rynek pracy nigdy nie był tak dynamiczny, jak w tej chwili! To następstwo postępu
technologiczne oraz zmian demograficznych. Warto zauważyć, że na współczesnym rynku pracy spotykają się cztery pokolenia: Baby Boomers (BB) oraz generacje X, Y i Z. Każde z nich
reprezentuje inne wymagania względem pracodawcy, różnią się także pakietem kompetencji i umiejętności, wyznawanym systemem wartości oraz podejściem do pracy. Do wszystkich tych
czterech pokoleń chcemy dotrzeć z ofertą nowych szkoleń, programów studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także stadiów podyplomowych. Już za pół roku zaproponujemy nowy
kierunek studiów podyplomowych pod nazwą „Certyfikacja wyrobów medycznych, wprowadzenie na rynek Unii Europejskiej” – zapowiada prof. Joanna Pauk.

– Dzięki współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Powiatowym Urzędem Pracy będziemy w stanie jeszcze lepiej identyfikować potrzeby pokoleniowe osób, obecnych lub dopiero wkraczających na rynek pracy. Te instytucje są bowiem doskonałym źródłem wiedzy na temat aktualnych wymogów stawianych pracownikom przez pracodawców – dodaje prof. Pauk. Nadrzędnym celem wspólnych działań uczelni i PUP są:

 aktywizacja osób bezrobotnych,
 wsparcie osób zmieniających kwalifikacje zawodowe,
 wsparcie osób objętych wykluczeniem,
 wsparcie osób podnoszących kwalifikacje zawodowe.

– Liczę na to, że porozumienie z Politechniką Białostocką ułatwi nam kontakt ze studentami – w pierwszej kolejności z ostatniego roku studiów. Chodzi o to, żeby zaznajomić ich z rynkiem pracy. Wiemy, że znakomita część studentów już w trakcie studiów podejmuje praktyki, staże, a nawet pracę u pracodawców, ale wielu z nich dopiero po dyplomie wejdzie na rynek pracy i warto, aby już na stracie wiedzieli o nim jak najwięcej – mówił podczas dzisiejszego spotkania w Politechnice Białostockiej dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Piotr Matusiak. – Chętnie wyjdziemy do młodych ludzi nie tylko z informacjami o potrzebach rynku pracy, ale też o formach wsparcia, których jest wiele. Choćby możliwość pozyskania dotacji finansowe  na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Ogromnie ważna dla nas jest również popularyzacja kształcenia technicznego, dlatego chętnie bierzemy udział w różnego rodzaju spotkaniach i Targach Pracy organizowanych w Politechnice Białostockiej – dodawał Piotr Matusiak.

Porozumienie o współpracy między Politechniką Białostocką a Powiatowym Urzędem Pracy w Białymstoku zostało zawarte na czas nieokreślony.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments