Akademia Przedszkolaka

Gmina Sokółka realizuje projekt pn. Akademia Przedszkolaka. Projekt obejmuje pięć przedszkoli samorządowych dla których gmina Sokółka jest organem prowadzącym, w tym Przedszkole nr 5 z dwoma oddziałami specjalnymi. Wsparcie skierowane jest do dziewczynek i chłopców w wieku 3-5 lat.

Projekt przewiduje podniesienie wyników nauczania dzieci poprzez zwiększenie umiejętności matematycznych i naukowo technicznych, umiejętności informatycznych, umiejętności poprawnego porozumiewania się w językach obcych, a także rozbudzenie i wzmocnienie zainteresowań naukami technicznymi, rozwój kompetencji społeczno-edukacyjnych oraz wzrost kreatywności i innowacyjności dzieci oraz zmniejszenie dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych.

Cel ogólny projektu: Wyrównanie szans edukacyjnych 145 K i 151 M w tym 1 K i 5 M z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku 3-5 lat z 5 przedszkoli z gminy Sokółka, poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej o zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe, właściwe postawy, umiejętności niezbędne na rynku pracy, zajęcia specjalistyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji u 44 nauczycielek w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w okresie od 01.09.2016 do 30.06.2017.

Do realizacji celu głównego przyczyni się objęcie wsparciem nauczycielek przedszkolnych poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy postaw/umiejętności: kreatywności, innowacyjności oraz z zakresu Integracji Sensorycznej.

Do realizacji zaplanowano: zajęcia „Zabawy z językiem angielskim”, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne „Wesołe Minionki”, zajęcia konstrukcyjne „Mały Konstruktor”, zajęcia „Twórczy Przedszkolak”, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne „Raz, dwa, trzy”, zajęcia „Mały Badacz”, zajęcia specjalistyczne w formie zajęć dodatkowych (m.in. logopedyczne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne), wyjazdy edukacyjne, kursy dokształcające dla kadry pedagogicznej, zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu. Realizacja projektu podniesie jakość procesu nauczania w przedszkolach z gminy Sokółka.

Okres realizacji projektu: 1.09.2016-30.06.2017

Dofinansowanie projektu z UE: 276 618,50 zł

Wkład własny Gminy Sokółka: 49 889,00 zł

Projekt „Akademia Przedszkolaka” nr RPPD.03.01.01-20-0048/15 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej III Kompetencje i kwalifikacje, Działania: 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałania: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

źródło: sokolka.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments