ASF w gminie Choroszcz – konsekwencje dla ludzi

W związku z wyznaczeniem przez Główny Inspektorat Weterynarii siódmego ogniska afrykańskiego pomoru świń w Polsce – na terenie gminy Choroszcz, wokół ogniska choroby zostały wyznaczone obszary zapowietrzenia i zagrożenia.

Obszar zapowietrzenia stanowi pole w odległości 3 km, zaś obszar zagrożenia – w odległości 7 km od ogniska ASF. W odniesieniu do gminy Choroszcz, szczegółowe granice tych obszarów wyznacza Rozporządzenie nr 3/2016 Wojewody Podlaskiego z dn. 10.08.2016r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z dn. 10.08.2016, poz. 3282); jest ono także dostępne na stronie internetowej Dziennika Urzędowego Województwa Podlaskiego: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/actbymonths.

 

Wraz z wyznaczeniem obszarów zapowietrzenia i zagrożenia, mieszkańców oraz osoby czasowo przebywające na tych terenach obowiązują określone zakazy i nakazy.

 

W odległości ok. 3 km od ogniska ASF – na obszarze zapowietrzenia NIE MOŻNA:

– wywozić z gospodarstw świń oraz ich materiału biologicznego,

– przywozić do gospodarstw lub wywozić z nich zwierząt innych niż świnie bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku,

– transportować świń po drogach publicznych lub prywatnych (z wyłączeniem dróg w gospodarstwie),

– organizować targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt,

– wywozić i rozrzucać ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku,

– organizować widowisk, zgromadzeń i pochodów,

– wysyłać ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Na obszarze zapowietrzenia NAKAZUJE SIĘ:

– oczyszczać, odkażać, a jeśli to konieczne, także dokonywać dezynsekcji środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą powodować szerzenie się choroby;

– przestrzegać zasad higieny niezbędnych dla ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażania rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

– niezwłocznie powiadamiać Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białymstoku o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;

–  umieścić maty dezynfekcyjne przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, oraz dbać o to, aby maty były stale wilgotne; dodatkowo przed obiektami umieścić naczynia ze środkiem do dezynfekcji rąk.

 

W odległości ok. 7 km od ogniska choroby – na obszarze zagrożenia NIE MOŻNA:

– wywozić z gospodarstw świń oraz ich materiału biologicznego bez zgody powiatowego lekarza weterynarii,

– transportować świń po drogach publicznych lub prywatnych (z wyłączeniem dróg w gospodarstwie),

– organizować targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

 

Na obszarze zagrożenia NAKAZUJE SIĘ:

– oczyszczanie, odkażanie, a jeśli to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą powodować szerzenie się choroby;

– przestrzegać zasad higieny niezbędnych dla ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażania rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;

– niezwłoczne powiadamianie powiatowych lekarzy weterynarii o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie.

 

Jeszcze raz przypominamy: wymienione powyżej obostrzenia, związane wykryciem ogniska ASF, obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na wskazanych obszarach.

źródło: choroszcz.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments