Budżet Obywatelski 2018

Do 11 sierpnia czekamy na zgłaszanie inwestycji do Budżetu Obywatelskiego w mieście Choroszcz.

Do rozdysponowania mamy, podobnie jak w roku ubiegłym, ogółem 150 tys. zł. Wartość jednego projektu inwestycyjnego powinna opiewać na ponad 15 tys. zł i nie może przekraczać 75 tys. zł.

Projekty mogą zgłaszać osoby zamieszkałe w mieście Choroszcz, projekt musi uzyskać poparcie co najmniej 10 osób. Projekty zgłaszamy na specjalnym formularzu dostępnym zarówno w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (pok. nr 10) oraz na stronie Urzędu.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy – bo nasza najbliższa okolica może się zmienić dzięki naszym wspólnym działaniom!.

UCHWAŁA NR XXV/259/2017

 

RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

 

z dnia 25 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu obywatelskiego na rok 2018

 

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 tj. ze zm. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r., poz. 730) uchwala się, co następuje:

 

  • 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami miasta Choroszcz w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Choroszcz na 2018 rok.

 

2. Postulowana kwota Budżetu Obywatelskiego wynosi 150 000,00 zł.

 

  • 2. Przedmiotem konsultacji będą projekty inwestycyjne zgłoszone do realizacji na terenie miasta Choroszcz zgodnie z Zasadami Budżetu Obywatelskiego 2018 stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały.

 

  • 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

 

  • 4. Uchwała wchodzi w życie  po upływie  14 dni od dnia jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym

 

Województwa Podlaskiego.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczacy Rady

 

Miejskiej w Choroszczy

 

 

mgr Beata Marlena Jeżerys

 

 

źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments