Ćwiczenia sokólskich strażaków

W dniu 29 listopada 2016 r. przeprowadzono ćwiczenia taktyczno – bojowe na obiektach Terminalu Gazu Płynnego ORLEN Paliwa Sp. z o.o. oraz Terminalu Paliw Polskiego Koncernu Naftowego "ORLEN" S.A. w Sokółce doskonalące umiejętności współdziałania podmiotów ratowniczych powiatu sokólskiegoW ćwiczeniach uczestniczyły wytypowane siły i środki krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego (JRG Sokółka, OSP KSRG Stara Kamionka, Szudziałowo, Kuźnica, Janów, Suchowola) oraz służby współdziałające, min. Policja, Straż Miejska, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, dyspozytornia Pogotowia Ratunkowego.

 Celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur zawartych w planach operacyjno – ratowniczych w zakresie możliwości organizacji i prowadzenia akcji podczaszdarzeń na terenie zakładów o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej położonych w strefie wzajemnego oddziaływania skutkami zdarzeń. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że na instalacji technologicznej szerokotorowego kolejowego frontu rozładunkowego Terminalu Gazu Płynnego dochodzi do rozszczelnienia i pożaru strumieniowego cysterny z gazem LPG. W wyniku zdarzenia poszkodowany zostaje pracownik zakładu – doznając rozległych poparzeń ciała traci przytomność pozostając w strefie zagrożenia. Splot niekorzystnych zdarzeń, min. wzrost temperatury płaszcza cysterny z powodu awarii instalacji zraszaczowej, brak możliwości ewakuacji zagrożonych cystern, panujące warunki atmosferyczne, kierunek wiatru  powoduje, że istnieje realne zagrożenie rozprzestrzenienia się zagrożenia na zbiorniki magazynowe oraz instalacje technologiczne zlokalizowane w parku zbiornikowym Terminalu Paliw. Jednostki ochrony przeciwpożarowej po przybyciu na miejsce zdarzenia otrzymują zadanie ewakuacji i udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy osobie poszkodowanej, podania 3 prądów wody z działek przenośnych w celu chłodzenia płaszczy cystern, chłodzenia zagrożonej instalacji technologicznej przy użyciu prądu wody, ustawienia 2 kurtyn wodnych w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzenienia się zdarzenia oraz wprowadzeniu ratowników w ubraniach żaroodpornych do strefy zagrożenia w osłonie prądu wody w celu zakręcenia zaworów cysterny. W działania zabezpieczające park zbiornikowy Terminalu Paliw włączają się pracownicy zakładu ustawiając dodatkowo 3 kurtyny wodne. Ponadto na polecenie Kierującego Działaniem Ratowniczym służby współdziałające podejmują przygotowania do przeprowadzenia ewakuacji ludzi z terenów przyległych położonych w sąsiedztwie zakładów. Podczas ćwiczeń sprawdzono również umiejętności reagowania strażaków na zmiany sytuacji, komplikacje i utrudnienia podczas prowadzonych działań ratowniczych – doszło m.in. do pozorowanego wypadku ratownika OSP. Pomimo trudnych warunków zimowych panujących podczas ćwiczeń zostały one pozytywnie ocenione przez zaproszonych gości i obserwatorów.

źródło: Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Sokółce

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments