Dr Ewa Girejko uzyskała stopień doktora habilitowanego

Najnowsza habilitacja na Politechnice Białostockiej dotyczy ciekawego obszaru badawczego. Chodzi o problem konsensusu w systemach wielo-agentowych, który stał się atrakcyjnym obszarem badawczym przede wszystkim ze względu na jego potencjalne zastosowanie w takich obszarach jak: sterowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAV), sieci sensorowe, przetwarzanie rozproszone w informatyce, systemy kontroli środowiska, czy obserwacja wojskowa.

Matematyczne modele oparte na układach wielo-agentowych z operatorami niecałkowitego rzędu oraz takimi, które działają na różnych dziedzinach czasowych, bada dr hab. Ewa Girejko z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Jednym z głównych problemów badawczych jej pracy, jestzapewnienie konsensusu w ww. układach. Opracowała warunki konieczne i wystarczające na to,aby rozwiązania badanych układów osiągały stan konsensusu. Rezultaty badań dr hab. Ewy Girejko mogą być zastosowane praktycznie m.in. do analizowania,
przewidywania i wyjaśniania zachowania stad zwierząt, a także do zapewnienia koordynacji sterowania i współpracy agentów-robotów, np. sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi
(UAV), a także w sieciach sensorowych, przetwarzaniu rozproszonym w informatyce oraz systemach kontroli środowiska.

Uchwałą Rady Naukowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej dr Ewa Girejko uzyskała 8 maja 2024 r. stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w
dyscyplinie automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. – Uzyskanie habilitacji jest zwieńczeniem moich badań, w których udało mi się powiązać matematykę z automatyką i robotyką, bo przecież systemy wielo-agentowe, które mogą być rozumiane jako roje współpracujących ze sobą robotów, to w matematycznym ujęciu nic innego jak układy różniczkowe, czy różnicowe – mówi dr hab. Ewa Girejko. Dr hab. Ewa Girejko swoje dokonania naukowe przedstawiła w formie cyklu powiązanych tematycznie publikacji naukowych pod wspólnym tytułem: „Opracowanie warunków zapewniających konsensus w systemach wielo-agentowych z operatorami niecałkowitego rzędu oraz na różnych dziedzinach czasowych”.

Badania dr hab. Ewy Girejko mają charakter teoretyczny, z ewentualnym zastosowaniem w praktyce. Ich głównym kierunkiem jest zapewnienie konsensusu w różnych układach wieloagentowych. W ostatnich latach problem konsensusu w systemach wielo-agentowych stał się atrakcyjnym obszarem badawczym przede wszystkim ze względu na potencjalne zastosowania w takich obszarach jak: sterowanie bezzałogowymi statkami powietrznymi (UAV), sieci sensorowe, przetwarzanie rozproszone w informatyce, systemy kontroli środowiska, czy obserwacja wojskowa. Celem jest zapewnienie narzędzia do sterowania grupą agentów, połączonych siecią komunikacyjną, w środowisku porozumienia co do wspólnej wartości (konsensus). Zatem modele konsensusu mogą być wykorzystywane zarówno do analizowania, przewidywania i wyjaśniania zachowania stad zwierząt, jak i też do zapewnienia koordynacji sterowania i współpracy agentów-robotów. W ujęciu ogólnym, konsensus oznacza porozumienie grupy agentów (np. robotów, bezzałogowych pojazdów), przy wykonywaniu przez nich określonego z góry zadania. Matematycznie zaś, badanie
konsensusu oznacza badanie stabilności danego układu. I właśnie opracowanie warunków zapewniających stan konsensusu (stabilności) danego układu, czy to z operatorem niecałkowitego rzędu, czy też działającego na różnych dziedzinach czasowych, stanowi trzon badań naukowczyni z Politechniki Białostockiej.

Dr hab. Ewa Girejko jest absolwentką Wydziału Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku. Stopień doktora matematyki uzyskała na Wydziale Matematyki i Nauk InformacyjnychPolitechniki Warszawskiej w maju 2008 r. Z Politechniką Białostocką związana jest od 1998 roku. Swoją pracę rozpoczęła jako asystent w Instytucie Matematyki i Fizyki. Obecnie zatrudniona jest na stanowisku adiunkta badawczo-dydaktycznego na Wydziale Informatyki. Reprezentuje dwie dyscypliny naukowe: informatyka techniczna i telekomunikacja oraz automatyka elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne. Po uzyskaniu stopnia doktora Ewa Girejko opublikowała 31 artykułów z bazy JCR. Wystąpiła na 45 konferencjach naukowych. Odbyła 12 naukowych staży zagranicznych. Indeks Hirscha dla jej publikacji wynosi: wg bazy Web of Science – 10, Scopus – 12, Google Scholar – 14. Jej osiągnięcia zdobyły uznanie członków Rady Naukowej Wydziału Elektrycznego, czego wyrazem jest podjęta w dniu 8 maja 2024 uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Ewie Girejko w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne.

 

 

fot. Dariusz Piekut / Politechnika Białostocka

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments