„GRYPOODPORNI 65+” w Choroszczy

Z przyjemnością informujemy, że na terenie Miasta i Gminy Choroszcz w roku 2018 wdrażana będzie kolejna edycja Programu Profilaktycznego „GRYPOODPORNI 65+”.

Program „GRYPOODPORNI 65+” skierowany jest głównie do mieszkańców gminy Choroszcz w wieku po 65. roku życia, którym zostaną wykonane – całkowicie bezpłatne – szczepienia przeciwko grypie sezonowej. Poprzedzone one będą badaniami ukierunkowanymi na wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do podania szczepionki, a także edukacją na temat grypy i infekcji grypopodobnych.

Koszty Programu na terenie gminy Choroszcz zostaną pokryte w całości przez samorząd gminy Choroszcz – diagnozowane osoby nie ponoszą więc żadnych kosztów związanych z realizacją Programu. Uczestnicy-beneficjenci Programu zdobędą natomiast wiedzę o ciężkiej chorobie zakaźnej, jaką jest grypa, zabezpieczą się przed nią przyjmując szczepionkę oraz uzyskają niezbędne informacje i porady dotyczące profilaktyki tej choroby. Szczepienia będą wykonywane od 4 września 2018 r. do wyczerpania szczepionek.

Program „GRYPOODPORNI 65+” powstał przy współpracy Urzędu Miejskiego w Choroszczy z podmiotem MEDICUS Eliza Joanna Jurgiel, Anna Rogalewska Sp. j. z siedzibą w: 16-070 Choroszcz, ul. A. Mickiewicza 21, którego specjaliści przeprowadzą szczepienia na terenie gminy Choroszcz.

Gmina Choroszcz realizuje Program zdrowotny „GRYPOODPORNI 65+” na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.), a jego celem jest zminimalizowanie zachorowalności na grypę i występowania powikłań pogrypowych wśród mieszkańców gminy Choroszcz po 65. roku życia, poprzez przeprowadzenie szczepień ochronnych.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z:

– Urzędem Miejskim w Choroszczy: 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2; www.choroszcz.pl; e-mail: urzad@choroszcz.pl; tel. 85 713 22 00; fax 85 719 18 39;

– MEDICUS Eliza Joanna Jurgiel, Anna Rogalewska Sp. j.; 16-070 Choroszcz, ul. A. Mickiewicza 21, tel. 85 719 19 99

Warto wiedzieć!

Grypa jest chorobą zakaźną, która – nieleczona – może stanowić duże zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Jak wskazują statystyki, jest ona jedną z częstszych przyczyn umieralności ludzi (w tym w związku z licznymi, poważnymi powikłaniami). Największa liczba zachorowań występuje podczas sezonowych epidemii grypy (tj. od jesieni do wiosny), a dotyczy szczególnie dzieci, osób starszych oraz osób obciążonych dodatkowymi, poważnymi chorobami.

Rozprzestrzenianie się wirusa grypy następuje drogą kropelkową (np. przy kichaniu). Grypa może też powodować pojawienie się szeregu innych chorób w postaci powikłań ze strony układów: oddechowego, krążenia, ośrodkowego układu nerwowego oraz innych narządów, bądź doprowadzić do pogorszenia przebiegu chorób występujących przed zachorowaniem.

Do głównych czynników mogących przyczynić się do zwiększenia ryzyka zachorowania na grypę należą:

  1. nieprzestrzeganie zasad higieny, w tym nieprawidłowa higiena rąk, na których wirus sprawnie się przenosi,

  2. infekcje w czasie sezonu grypowego,

  3. wiek, tj. dzieci do 15 roku życia oraz dorośli powyżej 65. roku życia,

  4. bezpośredni kontakt z osobą chorą lub zakażoną wirusem grypy,

  5. ciąża,

  6. choroby przewlekłe: płuc, choroba wieńcowa, cukrzyca – u dorosłych, choroby nerwowe, zaburzenia rozwoju – u dzieci,

  7. pora roku,

  8. niedożywienie lub niewłaściwa dieta,

  9. przebywanie w dużych skupiskach ludzkich, w tym w okresie zwiększonego ryzyka,

  10. bezpośredni kontakt ze skażonymi wirusem przedmiotami.

Jednym z głównych i najskuteczniejszych sposobów walki z grypą są szczepienia. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wykonywanie szczepień przeciwko grypie sezonowej raz w roku.

Liczne badania wskazują, że szczepienie przeciwko grypie jest postępowaniem o wysokim współczynniku efektywności, szczególnie w populacji seniorów. Stosowanie szczepień ochronnych zmniejsza liczbę zachorowań, redukuje liczbę hospitalizacji oraz śmiertelność z powodu grypy i jej powikłań.

Do Programu „GRYPOODPORNI 65+” zostaną zakwalifikowani wszyscy mieszkańcy gminy Choroszcz, którzy najpóźniej w dniu szczepienia skończą 65 lat, wyrażą chęć uczestnictwa w programie, a ich stan zdrowia, ustalony po uprzednich badaniach kwalifikujących, pozwoli na podanie szczepionki.

Ze względu na ograniczoną liczbę szczepionek, o jej podaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Przy czym, w związku z możliwością wystąpienia przeciwwskazań do zaszczepienia, każdorazowo o ostatecznym podaniu szczepionki przeciw grypie będzie decydował lekarz.

Zaszczep się razem z nami i bądź GRYPOODPORNY!

fot. www.foter.com

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments