IX Sesja Rady Miejskiej w Zabłudowie ( NA ŻYWO )

Zapraszamy do oglądania IX Sesji Rady Miejskiej w Zabłudowie VIII Kadencji na żywo.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i przedstawienie proponowanego porządku obrad;

2. Informacja Przewodniczącej Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym, a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady;

4. Wolne wnioski i informacje;

5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Zabłudów za 2018 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Zabłudowa wotum zaufania; 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Zabłudów za 2018 r., sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zabłudów za 2018 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2018 r;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zabłudów za 2018 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zabłudów za 2018 rok;

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Zabłudowa;

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zabłudów na 2019 rok;

10.Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zabłudów;

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników;

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania;

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy;

14.Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do oglądania.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments