Komunikat PIORiN: jęczmień jary zagrożony plamistością siatkową

wiorin_w_bialymstokuWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku Oddział Białystok informuje, że w województwie podlaskim plantacjom jęczmienia jarego zagraża plamistość siatkowa.

Źródłem pierwotnego zakażenia są porażone ziarniaki oraz resztki pożniwne.

 

O nasileniu choroby decydują:

– stopień porażenia ziarna siewnego,

– warunki atmosferyczne w okresie wiosennym (wilgotna i ciepła pogoda 18-22°C, od połowy kwietnia do początku czerwca).

 

Pierwsze objawy choroby mogą wystąpić już na siewkach jęczmienia. W późniejszych fazach rozwoju jęczmienia, objawy choroby występują głównie na blaszkach i pochwach liściowych, czasami także na źdźbłach i kłosach. Porażeniu ulegają również ziarniaki. Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się zapobiegawczo lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby: od końca fazy krzewienia do fazy kłoszenia.

 

Próg ekonomicznej szkodliwości wynosi:

– od końca fazy krzewienia do fazy strzelania w źdźbło (pierwsze i drugie kolanko) – 10-15% liści z objawami choroby.

 

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania plamistości siatkowej jęczmienia należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

 

Ograniczyć występowanie choroby można także poprzez:

– stosowanie zdrowego materiału siewnego, zaprawianie nasion,

– niszczenie samosiewów jęczmienia i resztek pożniwnych,

– dobór odpornych na chorobę odmian,

– odpowiednie zmianowanie.

 

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych. Zgodnie z ustawą o ochronie roślin:

– środki ochrony roślin mogą być stosowane jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania;

– środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem;

– środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie;

– zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy;

– profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata.

 

UWAGA: Informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do obrotu i stosowania w Polsce są dostępne pod adresem: http://www.minrol.gov.pl > Informacje branżowe > Produkcja roślinna > Ochrona roślin

źródło: choroszcz.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments