Konkurs Marszałka Województwa Podlaskiego „Nagradzamy NGO” zgłoszenia do 19 sierpnia
W jego ramach wyróżnione zostaną organizacje pozarządowe i współpracujący z nimi wolontariusze za ich działalność na rzecz regionu. Inicjatywa jest realizowana we współpracy z Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Celem konkursu jest promowanie najlepszych organizacji działających na terenie województwa podlaskiego oraz promowanie działalności na rzecz dobra wspólnego realizowanego w naszym województwie, a także podkreślenie istoty działalności NGO w lokalnych społecznościach województwa podlaskiego.

Konkurs jest skierowany do członków organizacji pozarządowych, samorządów, instytucji, przedstawicieli różnych branż biznesu zaangażowanych w pracę i wspieranie działań organizacji pozarządowych działających na rzecz województwa podlaskiego i jego mieszkańców.

W konkursie mogą brać udział:

– organizacje pozarządowe mające siedzibę i prowadzące działalność na terenie Województwa Podlaskiego.

– osoby fizyczne, wolontariusze pracujący nieodpłatnie na rzecz mieszkańców województwa podlaskiego

Termin zgłoszeń do 19 sierpnia 2024 r.

O zachowaniu terminu nadesłania lub złożenia zgłoszenia (w formie Formularza konkursowego) decyduje data wpływu do Urzędu lub data stempla pocztowego

Uczestnicy będą oceniani w następujących kategoriach:

Kategoria I: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo podlaskie

Szczególnie wyróżniająca organizacja działająca na terenie województwa podlaskiego, także  promująca działania sektora pozarządowego. Organizacja ciesząca się znaczącym dorobkiem w działalności na rzecz wybranych problemów społecznych, kategorii społecznych, której praca na rzecz dobra wspólnego jest znana i doceniana w szerszym kręgu zainteresowanych działalnością trzeciego sektora .

Kategoria II: Dzieło/projekt.

Inicjatywa, która zasługuje na szczególne uznanie ze względu swoją wartość lub cechy przyczyniające się do rozwoju województwa podlaskiego lub poprawy jakości życia jego mieszkańców, realizowana w sferach pożytku publicznego wskazanych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.

Kategoria III: Wolontariusz

Szczególnie wyróżniająca się osoba, która dobrowolnie, bez wynagrodzenia podejmuje działania na rzecz dobra wspólnego w różnych obszarach życia społecznego, poświęcając swoją energię i czas w pracy na rzecz  instytucji i innych osób. Wyróżniająca się pracą na rzecz społeczeństwa w organizacjach pozarządowych i promująca ideę wolontariatu.

Nagroda specjalna: „Skrzydła NGO”.

Nagroda przyznawana jest osobom i instytucjom podejmującym istotne problemy społeczne, lokalne, regionalne ważne dla województwa podlaskiego i jego mieszkańców, które swoją działalnością i postawą udowadniają, że warto być aktywnym i „zmieniać Podlaskie na lepsze”.

Marszałek Województwa Podlaskiego, na wniosek Kapituły lub Podlaskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego może wskazać w danym roku inną
lub dodatkową kategorię.

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments