Miejskie święto seniorów

Miejski Dzień Seniora to okazja do spotkania ze starszymi mieszkańcami i podziękowania osobom angażującym się w aktywizację tego środowiska w naszym mieście. 42 wyróżnienia odebrali w czwartek (26 października) białostoccy seniorzy z okazji swojego święta w Auli Magna Pałacu Branickich. Specjalne podziękowania wręczył im prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Integrują, aktywizują, pokazują, że życie na emeryturze wcale nie musi być nudne – seniorzy, podkreślają, że dzięki temu, że są aktywni i rozwijają swoje pasje, nigdy się nie nudzą. Podczas Miejskiego Dnia Seniora prezydent Białegostoku wyróżnił 42 osoby działające na rzecz osób starszych.

– Dziękuję Państwu za działania na rzecz osób starszych w naszym mieście. To wyróżnienie można traktować jako podziękowanie za całoroczną pracę na rzecz seniorów. Są tu organizacje, które zrzeszają seniorów, ale też poszczególne osoby wyróżniające się, pracujące w Radzie Seniorów czy klubach seniorów. Dzięki Państwa zaangażowaniu, wsparciu i kreatywności, wielu osób mogło realizować swoje pasje i poczuć się zauważonymi – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Życzę wszystkim seniorom, aby realizowali swoje pasje i zainteresowania. Niech każdy dzień przynosi radość i satysfakcję.

Od lat Miasto Białystok prowadzi różne działania wspierające białostockich seniorów. Realizowanych jest wiele różnorodnych inicjatyw, w których uczestniczą i włączają się w ich organizację osoby starsze. Aktywnie działa Białostocka Rada Seniorów – organ o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym. Jej podstawowym celem działalności jest aktywizacja obywatelska osób starszych oraz wspieranie solidarności międzypokoleniowej. Seniorzy spotykają się w prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie klubie Senior+ przy ul. Białej. Placówka organizuje zajęcia dla osób starszych – m.in. artystyczne, komputerowe i kulinarne, a także spotkania z ekspertami. Bierze w nich udział ok. 112 seniorów z Białegostoku. Miejscem spotkań, warsztatów i zajęć przygotowanych dla seniorów jest też Białostocki Klub Seniora w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Ciepłej. Ze środków miejskich finansowana jest też działalność Międzypokoleniowego Klubu Aktywności „Aktywne Starosielce”, prowadzonego przez Stowarzyszenie Starosielce. W 2023 roku Miasto przekazało na jego funkcjonowanie 90 tys. zł. Mieszkańcy korzystający z oferty klubu uczestniczą w różnego rodzaju zajęciach gimnastycznych, warsztatach rękodzielniczych, spotkaniach tematycznych, wyjściach do instytucji miejskich. W działalność zaangażowanych jest około 100 seniorów.

We współpracy z Białostocką Radą Seniorów Miasto prowadzi także projekt „Siła Seniora”, który służy ograniczeniu wykluczenia społeczno-kulturalnego, polepszeniu jakości życia i poczucia współuczestnictwa w życiu społecznym, a także nabywaniu przydatnej wiedzy praktycznej. Promuje aktywność ruchową, zdrowy styl życia, podnosi świadomość zdrowotną. Osoby starsze uczestniczą w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Uniwersytetu Zdrowego Seniora.

Białostoczanie w wieku 65 lat i więcej korzystają też z „opieki na odległość” – czyli opasek bezpieczeństwa z alarmowymi przyciskami, dzięki którym w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia uzyskują niezbędną pomoc. Program prowadzony jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek Miasto udziela pomocy środowiskowej organizowanej w miejscu zamieszkania (usługi opiekuńcze i specjalistyczne, praca socjalna), a także stacjonarnej, zapewniającej opiekę w wyspecjalizowanych placówkach.

Wspólnie z Fundacją „Spe Salvi” Miasto wspiera również seniorów w formie konsultacji i drobnych napraw technicznych wykonywanych przez fachowców (tzw. złota rączka). Na realizację tego zadania w 2023 roku przeznaczono 110 tys. zł. W 2023 r. do końca czerwca z pomocy „złotej rączki” skorzystało już 291 seniorów. Fachowcy wykonali 380 drobnych napraw.

Miasto realizuje również działania w ramach Karty Aktywnego Seniora. Obecnie uprawnionych do korzystania z tej karty jest ok. 73,1 tys. osób. Od początku trwania programu do początku września 2023 r. przystąpiło do niego ok. 20,9 tys. osób.

Eliza Bilewicz-Roszkowska

foto: Marcin Jakowiak

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments