Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz ogłosiła konkurs na logo. Weź udział!

Zapraszamy do udziału w Konkursie na opracowanie projektu znaku graficznego – logotypu Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz. Logo będzie służyło do celów identyfikacyjnych, popularyzatorskich, promocyjnych i korespondencyjnych, w tym m.in. do umieszczenia w materiałach promocyjnych, folderach, na plakatach, papierze firmowym oraz innych drukach i materiałach wydawanych przez Gminę Choroszcz.

Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, przy czym projekt powinien zawierać napis: „Młodzieżowa Rada Gminy Choroszcz” lub „MRG Choroszcz”.

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

a) zapoznały się z Regulaminem konkursu i akceptują jego postanowienia;

b) złożą pisemne oświadczenia zawarte w formularzu zgłoszenia do konkursu, stanowiącym załącznik Nr 1 do Regulaminu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oferty konkursowej zawierającej między innymi projekt logo złożony zgodnie z poniższymi założeniami:

a) wydrukowany na sztywnym papierze formatu A4;

b) zapisany na nośniku elektronicznym (na płycie CD lub DVD) w formatach pliku *.cdr (CorelDRAW), *.ai (Adobe Illustrator) lub *.psd (Photshop) oraz w formacie służącym do prezentacji i drukowania *.pdf, (o jakości drukarskiej), *.jpg (o wysokiej rozdzielczości), *.png (o wysokiej rozdzielczości);

c) pliki muszą dopuszczać możliwości zmiany skali i proporcji obrazu bez utraty jakości;

d) pliki powinny być w wersji wektorowej (w krzywych);

e) projekt logo powinien być przygotowany w następujących wersjach:

– kolorowej na białym tle;

– kolorowej na czarnym tle;

– w skali szarości lub czarno-białej tzw. faksowej;

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 projekty graficzne.

Prace konkursowe wraz z wypełnionymi załącznikami należy składać w Urzędzie Miejskim w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz, w Biurze Podawczym, lub przesłać pocztą na adres Organizatora w terminie do 30 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) z opisem na kopercie: „Konkurs na projekt znaku graficznego (logo) Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz”.

Dla zwycięzcy konkursu przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 200 złotych.

Własność i prawa autorskie wybranego projektu logo przechodzą na Organizatora z chwilą przekazania nagrody.

Wyniki konkursu opublikujemy nie później niż do dnia 10 maja 2018 r. na stronie internetowej UM Choroszcz: www.choroszcz.pl.

Przed przystąpieniem do Konkursu prosimy o zapoznanie się z załączonym Regulaminem konkursu, załącznikiem nr 1 oraz załącznikiem nr 2, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu. 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami

Zarządzenie Burmistrza Choroszczy 312/2018

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments