Prezes Wód Polskich na obiektach nawadniających tereny rolnicze

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Przemysław Daca, wizytował jazy piętrzące na terenie zlewni rzeki Narew. Na konferencji prasowej przy Jazie w Złotorii prezes Wód Polskich, mówił o działaniach jakie podejmuje przedsiębiorstwo w ramach retencji korytowej.

– „Mamy tu dobry przykład tego jak działamy, czyli podpiętrzając wodę na ciekach, zatrzymujemy ją, podpiętrzamy tak żeby zwiększyć retencję korytową, dolinową, żeby wpływać na okoliczne łąki” – powiedział Przemysław Daca, prezes Wód Polskich.

Tylko w województwie podlaskim wyremontowanych zostanie prawie 40 budowli piętrzących w ramach działań związanych ze zwiększeniem retencji korytowej. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłosił już połowę z zaplanowanych przetargów.

– „W najbliższym czasie na terenie Zarządu Zlewni w Białymstoku odremontowany zostanie przepust z piętrzeniem  oraz zastawka na rzece Kanał E Suraż, przepust z piętrzeniem oraz zastawka na rzece Czarna, przepust z piętrzeniem na rzece Szeroka Struga, zastawka na rzece Ciek spod Sofipola, 3 przepusty z piętrzeniem na rzece Ciek Tatarczny oraz jaz Zajma na rzece Supraśl” – wymienił Mirosław Markowski, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Jaz w Złotorii służy do nawodnień rolnicznych metodą podsiąkową. Zadaniem budowli jest poprawa stosunków wodno-powietrznych, dostosowanych do potrzeb rolnictwa w okresie wegetacji. Piętrzenie wody na jazie odbywa się od 15 kwietnia do 20 września, czyli przez 150 dni w roku z przerwa na sianokosy. Jaz może piętrzyć wodę w rzece do wysokości 2,6 m. Przewidywana retencja po osiągnieciu przez obiekt pełnej sprawności to 220 tys. m³ wody, a obszar bezpośredniego odziaływania urządzenia na grunty rolne w jego zasięgu to 1 140 ha. Jaz Złotoria razem z innymi 5 jazami, które wchodzą w skład Obiektu Hydrotechnicznego Jazy Narwiańskie, oddziałują na 3 000 ha. Są to głównie użytki zielone znajdujące na terenie 4 gmin: Tykocin, Choroszcz, Dobrzyniewo Duże i Krypno oraz obszar Narwiańskiego Parku Narodowego.

-„Ambicją polskiego rządu jest to aby wprowadzać do życia odpowiednie programy, które wpierają retencję i takie programy już funkcjonują, środki na te działania są zabezpieczone. Teraz Polska kumuluje 6,5% średniorocznych odpływów rzecznych, a ambicją tych programów jest i mamy do tego warunki, abyśmy kumulowali 15%” – dodał Mariusz Gromnko, Senator RP.

 

Coraz więcej instytucji i miast angażuje się w działania na rzecz retencji wody. Gmina Choroszcz wspiera mieszkańców w ochronie zasobów wodnych. Na budowę systemów deszczowych retencjonujących wodę, mieszkańcy mogą otrzymać dotację w wysokości do 50% poniesionych kosztów, w kwocie nawet 2000 zł.

– „Pierwsze umowy z mieszkańcami już zostały podpisane, cały czas nabór wniosków trwa. Widzimy duże zainteresowanie, codziennie wnioski wpływają, co świadczy o tym, że mieszkańcy widzą ten problem i chcą gromadzić wodę deszczową. Mamy nadzieję, że w taki sposób ta woda zostanie na dłużej w gminie Choroszcz” – powiedział Robert Wardziński, burmistrz Choroszczy.

Przeciwdziałanie skutkom suszy to priorytet Wód Polskich. W ciągu trzech lat na terenie RZGW w Białymstoku retencja korytowa zwiększy się aż o 13 milionów m3. Zrealizowane zostaną 22 zadania na łączną kwotę 18 milionów złotych. Przywrócona zostanie dwufunkcyjna rola urządzeń melioracyjnych, która zapewni odprowadzanie wód z pól i użytków rolnych w czasie opadów, ale również retencję wód w okresach suszy.

źródło: Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments