Program Koalicji Obywatelskiej dla samorządów

Przyjazna uczniom szkoła i lżejsze plecaki, darmowy bilet dla dzieci, walka ze smogiem, pomoc seniorom, rozwój infrastruktury i koniec dwuwładzy w województwach przez wzmocnienie władzy marszałków kosztem wojewodów – to propozycje programowe Koalicji Obywatelskiej (czyli koalicji Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej) do wyborów samorządowych.

W poniedziałek 10 września na konferencji w Białymstoku przedstawili je przedstawiciele podlaskiej Koalicji Obywatelskiej: wicemarszałek Maciej Żywno oraz Maciej Biernacki, Jowita Chudzik, Łukasz Prokorym, Mateusz Gutowski i Cezary Mielko.

Tzw. „sześciopak propozycji programowych” jest programem ogólnopolskim. Jak jednak zapowiedział wicemarszałek Maciej Żywno w najbliższym czasie zostaną przedstawione też propozycje Koalicji Obywatelskiej dla naszego regionu.

Co zawiera pakiet sześciu propozycji programowych Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej:

  1. O szkole równych szans mówił Cezary Mielko

Wszystkie polskie dzieci – z biedniejszych i bogatszych rodzin, z wielkich miast i z prowincji – będą miały szkole zagwarantowaną pełną opiekę i edukację. W szkołach podstawowych zlikwidujemy ciężkie tornistry, bo wszystkie prace domowe będą odrabiane w szkole, pod opieką nauczyciela. Proponujemy polskim samorządom program „złotówka do złotówki”. Do każdej złotówki z budżetu miasta, gminy czy województwa wydanej na wyższe pensje dla nauczycieli, na posiłki i zajęcia świetlicowe dla uczniów, na pomoce naukowe i nowe budynki szkolne – zobowiązujemy się dołożyć złotówkę z budżetu państwa. Szkoła równych szans, szkoła przyjazna dzieciom i przyjazna rodzinom – to będzie precyzyjnie określone i zbudżetowane zadanie samorządów w całej Polsce.

  1. Propozycję darmowego biletu dla dzieci i uczącej się młodzieży w całej Polsce przedstawił Mateusz Gutowski

To także zwiększy równość szans życiowego startu, bo bardzo często wybór wymarzonej szkoły jest poza zasięgiem utalentowanych dzieci z biedniejszych rodzin i z terenów wiejskich. Ich rodziców nie stać na sfinansowanie dojazdu do szkoły. Bezpłatny bilet komunikacji publicznej dla dzieci i uczącej się młodzieży, w całej Polsce, raz na zawsze ten problem rozwiąże. Przyczyni się do zwiększenia mobilności młodych ludzi, a przez to zwiększenia ich szans edukacyjnych, a w przyszłości zawodowych.

  1. O pomocy seniorom mówiła Jowita Chudzik

Koalicja Obywatelska chce aby opieka nad seniorami stała się obligatoryjnym zadaniem wszystkich samorządów w Polsce. Ich realizację proponuje w trzech punktach:

a) CENTRUM OPIEKI NAD SENIOREM W KAŻDEJ GMINIE

Jedną z kluczowych form tej pomocy będzie jeden numer telefonu, pod którym przez całą dobę będą dyżurować ludzie mogący zapewnić seniorom: natychmiastową pomoc lekarską, pomóc w wypełnieniu wniosku do urzędu, pomóc w dotarciu do lekarza, pomoc w drobnych zakupach i naprawach.

b) GMINNE I OSIEDLOWE CENTRA INICJATYW SENIORALNYCH

Będzie to miejsce działalności organizacji pozarządowych pomagającym seniorom oraz Uniwersytetów III Wieku.

c) MIESZKANIA DOSTĘPNE DLA SENIORA – WALKA ZE ZJAWISKIEM „WIĘŹNIÓW 3 I 4 PIĘTRA”

W samorządach zapoczątkujemy program dotacyjny doposażenia budynków w podjazdy i windy oraz usuwania innych barier architektonicznych.

  1. Walka ze smogiem i zaśmiecaniem Polski – Maciej Biernacki

Środki publiczne w wysokości 0,5% PKB rocznie na walkę ze smogiem będą pochodzić z dotychczasowych źródeł (m.in. fundusze ochrony środowiska, środki UE ) ale przede wszystkim z ETS (europejskiego systemu handlu emisjami), z którego to mechanizmu do budżetu państwa popłyną zwiększone kwoty – eksperci szacują je na ok 100 mld zł w najbliższych latach.

  1. O konieczności kontynuowania programów: „schetynówki” i Orlikach mówił wicemarszałek Maciej Żywno

W latach 2009-2014 w Podlaskiem zmodernizowaliśmy ponad 100 km dróg lokalnych i powiatowych. Były to programy realizowane w oparciu o partnerstwo rządu i samorządów. Finansowane z budżetu centralnego i budżetów samorządowych, przy wsparciu środków unijnych. Musimy ten program dokończyć. Tak aby mieszkańcy każdego regionu w Polsce mogli jeździć po wygodnych drogach lokalnych, a dzieci w każdej polskiej gminie miały prawdziwe boisko.

  1. Decentralizacja państwa. Dokończenie budowy Samorządnej Rzeczypospolitej – Łukasz Prokorym.

Koniec z dwuwładzą wojewodów i marszałków województw, koniec z kosztownym dla Polaków dublowaniem się obowiązków przerośniętych urzędów wojewódzkich i urzędów marszałkowskich. Konsekwentnie wprowadzimy zasadę „jeden gospodarz w regionie”. I będzie to gospodarz samorządowy.

Zlikwidujemy urzędy wojewódzkie a ich kompetencje i zadania, wraz z majątkiem przekażemy samorządom województw i marszałkom, którzy staną się jedynymi gospodarzami województw. To sprawi, że obywatele wybierający samorząd będą mieli zdecydowanie większy wpływ na sprawy swojego regionu.

źródło: wrotapodlasia.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments