Projekt „Młody i aktywny” – poradnictwo, staże, szkolenia, zatrudnienie…

Projekt „Młody i aktywny” jest komplementarnym wsparciem o zindywidualizowanym charakterze odpowiadającym na sprecyzowane potrzeby uczestników projektu (40osób) należących do grupy NEET, tj. osoby spełniające łącznie następujące warunki: niepracujące (niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, bierne zawodowo), nieuczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym i nieszkolące się w wieku 15-29 lat.

Projekt realizowany jest w okresie 01.03.2017 – 31.08.2018.

Grupę docelową projektu stanowić będzie 40 osób (22K i 18M) zamieszkujących:

 • powiat grodzki Białystok            – 6 osób
 • powiat ziemski  białostocki        – 28 osób
 • powiat sokólski                            – 6 osób

o strukturze:

 • 34 osoby bierne zawodowo (19 K i 15 M)
 • 6 osoby niezarejestrowane w urzędach pracy ( 3K i 3 M),

w tym

 • 16 osób bez doświadczenia zawodowego (lub  poniżej 1 roku)
 • 12 osób o niskich kwalifikacjach (ponadgimnazjalne)
 • 8 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności

 

Projekt zakłada kompleksowe wsparcie, które obejmuje:

 • Identyfikacja Potrzeb Uczestników Projektu)

             Analiza Predyspozycji Zawodowych

             IPD

 • Poradnictwo zawodowe grupowe

 • Szkolenia zawodowe, jedno z:

            Spawacz metodą TIG

            Komputerowe wspomaganie projektowania AutoCAD

            Komputerowe wspomaganie prac biurowych

 • Staż zawodowy (3 miesiące)

W ramach projektu wszystkim Uczestnikom zapewnione są: materiały szkoleniowe, certyfikaty potwierdzające kwalifikacje, ciepły posiłek i przerwy kawowe, zwrot kosztów dojazdów, dodatki szkoleniowe, badania lekarskie, płatne staże zawodowe. 

źródło: wasilkow.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments