Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, jeśli w wyniku prowadzonej działalności tworzone są nowe miejsca pracy, przy czym uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na terenie gminy Wasilków.

CO MOŻE PODLEGAĆ ZWOLNIENIU Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI?

Zwolnione z płacenia podatku mogą być budowle, budynki oraz grunty zajęte wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym i usługowym, związane z nowo utworzonymi miejscami pracy:

  • budynki i budowle lub ich części  stanowiące nowe inwestycje oraz zajęte pod nie grunty związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, jeżeli nowa inwestycja polega na utworzeniu lub rozbudowie przedsiębiorstwa
  • nowo nabyte budynki i budowle lub ich części oraz zajęte pod nie grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej

ZWOLNIENIE PRZYSŁUGUJE NA OKRES:

  • 1 roku, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono od 1 do 3 miejsc pracy
  • 2 lat, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono od 4 do 7 miejsc pracy
  • 3 lat, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono od 8 do 15 miejsc pracy
  • 4 lat, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono od 16 do 30 miejsc pracy
  • 5 lat, jeżeli w wyniku nowej inwestycji utworzono powyżej 30 miejsc pracy

Warunek utworzenia nowych miejsc pracy zostanie spełniony, jeżeli inwestycja spowodowała wzrost zatrudnienia potwierdzony dokumentami. 

Uwaga: Uwzględnia się tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na terenie gminy Wasilków.

 

Pomoc de minimis udzielana w ramach programu podlega kumulacji z każdą inną pomocą de minimis

Wsparcie dla przedsiębiorców jest oparte o indywidualnie składane wnioski

tel.: 85 718 54 00 w. 028

Szczegóły dotyczące programu – uchwała w załączeniu u dołu strony>>

XLIII 394 21 Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.pdf ( 275.26 KB )

 

Źródło: UM w Wasilkowie

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments