Rusza fundusz sołecki na 2017 w Gminie Choroszcz

W gminie Choroszcz ruszył fundusz sołecki na 2017 rok: sołtysi otrzymali pisma i decyzje z Urzędu Miejskiego w Choroszczy informujące jakie kwoty poszczególne sołectwa będą mogły wykorzystać na zadania inwestycyjne w kolejnym roku.

Fundusz sołecki w gminie Choroszcz formalnie funkcjonuje od 2014 roku, czyli od momentu, kiedy Sejm RP uchwalił ustawę z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (zastępującą ustawę z 20 lutego 2009 roku; Dz. U. z 2014 r., poz. 301), zaś Rada Miejska w Choroszczy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego (uchwała Nr XXIV/222/2014 z dnia 28 marca 2014 r.) w gminie Choroszcz. Praktycznie zaś, fundusz sołecki w gminie Choroszcz działa od 2015 roku, kiedy to po raz pierwszy uruchomiono środki wyodrębnione z budżetu gminy, przeznaczone na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców.

 

Wysokość funduszu sołeckiego oblicza się na podstawie odpowiedniego wzoru zawartego w ustawie, ale wielkość ta zależy od uzyskanych dochodów przez gminę, oraz przede wszystkim od liczby mieszkańców danego sołectwa, zameldowanych w gminie. Zatem, im więcej zameldowanych mieszkańców liczy dana społeczność, tym ma większe szanse na powiększenie kwoty funduszu sołeckiego.

 

A na 2017 rok gmina Choroszcz przeznaczy zwiększenie kwoty funduszu sołeckiego o ponad 60 tys. zł. – całkowita wysokość funduszu sołeckiego wyniesie prawie 381 385 zł.

 

Warunkiem wykorzystania przypadających Sołectwu środków jest złożenie Burmistrzowi Choroszczy, w terminie do 30 września 2016 r., wniosku uchwalonego przez zebranie wiejskie – zawierającego wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji.

 

Wniosek może być przyjęty do realizacji, jeżeli spełnia następujące warunki:

1) dotyczy przedsięwzięć mieszczących się w zakresie zadań własnych gminy, służy poprawie warunków życia mieszkańców i jest zgodny ze strategią rozwoju gminy;

2) zawiera uzasadnienie wyboru przedsięwzięć;

3) zawiera szacunek kosztów/wydatków poszczególnych przedsięwzięć, przy czym suma tych kosztów nie może przekroczyć kwoty przyznanej danemu sołectwu.

 

Zgodnie z art. 6 ustawy o funduszu sołeckim, sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. Każde z sołectw, zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie, odrębnie uchwala wniosek.

źródło: choroszcz.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments