W związku z koniecznością przeprowadzenia okresowych prac serwisowych w dyfuzorach oczyszczalni ścieków w Choroszczy, informujemy naszych mieszkańców, że (…) do 2 maja 2016 r. ZECWiK w Choroszczy wstrzymuje odbiór nieczystości płynnych.

Okresowe prace remontowe, które w choroskiej oczyszczalni ścieków trzeba przeprowadzić, uwarunkowane są zużyciem części mechaniczno-napowietrzających (dyfuzorów) pracujących w obiekcie. Zatem, aby zachować ciągłość oraz prawidłowość pracy miejskiej oczyszczalni, niezbędna jest ich wymiana, a to pociąga za sobą czasowe wyłączenie oczyszczalni.

 

Co to oznacza dla mieszkańców? „Chcemy o tym poinformować mieszkańców odpowiednio wcześniej, aby wiedzieli o planowanych przez nas pracach oraz o czasowym wyłączeniu oczyszczalni i odpowiednio wcześniej zaplanowali wywóz nieczystości ze swoich posesji” – tłumaczy Prezes ZECWiK, Mariusz Wróbel.

 

Prace remontowe polegają na oczyszczeniu zbiorników funkcyjnych oraz wymianie dyfuzorów napowietrzających. Specyfika tego procesu jest złożona i wymaga czasu. Oczyszczalnia, mimo, iż będzie wyłączona z odbioru ścieków, podczas procesu konserwacji, musi pracować, co dodatkowo komplikuje przebieg akcji. Do przeprowadzenia prac serwisowych wybrano kwiecień – jako miesiąc najbardziej optymalny do dokonania konserwacji sprzętu, ponieważ umiarkowana temperatura ścieków w reaktorze pozwala na jednoczesną pracę oczyszczalni (przy zmniejszonej jej wydajności i zmniejszonym ładunku) i wykonanie właściwych prac serwisowych. Warto podkreślić, że zmniejszenie ładunku (ilości nieczystości wprowadzonych do oczyszczalni) może być funkcjonalne tylko i wyłącznie poprzez ograniczenie dostaw nieczystości płynnych wozami asenizacyjnymi.

 

Zachęcamy więc mieszkańców gminy Choroszcz do opróżnienia swoich zbiorników bezodpływowych ze ścieków przed dniem czasowego wstrzymania odbioru nieczystości płynnych, czyli przed 4 kwietnia 2016 r.

 

Informujemy jednocześnie, że przez okres czterech kolejnych tygodni, tj. do 2 maja 2016 r. wywóz ścieków z posesji mieszkańców będzie możliwy, ale ładunek nie będzie mógł być zrzucany do oczyszczalni ścieków w Choroszczy.

 

Ostatnia konserwacja oczyszczalni ścieków w Choroszczy miała miejsce w sierpniu 2011 roku. Cykl renowacji sprzętu wynosi 5 lat, zatem serwisowanie oczyszczalni ścieków w Choroszczy, przewidziane do przeprowadzenia w najbliższym czasie, jest działaniem planowym, obligatoryjnym i kontrolnym.

źródło: choroszcz.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments