Srebrna – senioralna Gmina Choroszcz

Gmina Choroszcz dołącza do tych jednostek samorządowych, które otwierają się na seniorów. Rada Miejska w Choroszczy, Uchwałą Nr XXIII/230/2017 z dn. 24 lutego 2017 r. powołała Radę Seniorów Gminy Choroszcz i nadała jej uprawnienia. Obecnie trwa nabór do tego 15-osobowego zespołu.

 

Rada Seniorów Gminy Choroszcz będzie konsultować plany gminy w zakresie polityki senioralnej, będzie doradzać Radzie Miejskiej, a także współpracować z władzami Gminy w zakresie opiniowania i rozstrzygania istotnych problemów dotyczących potrzeb mieszkańców, zwłaszcza osób w wieku senioralnym, w tym w określaniu potrzeb związanych z profilaktyką i promocją zdrowia. Rada pomoże identyfikować oczekiwania w zakresie pomocy społecznej i usług opiekuńczych, a także działać przeciw wykluczeniu społecznemu. Rada została powołana do tego, by prowadzić współpracę z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów. Ale rada ma także prawo do zgłaszania własnych inicjatyw, w szczególności takich, które będą wykorzystywać potencjał i czas seniorów na rzecz inicjatyw środowiskowych, w tym w zakresie kultury, sportu, rekreacji, edukacji.

 

Od 31 marca do 21 kwietnia trwa nabór kandydatów do Rady Seniorów Gminy Choroszcz. Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w pracach Rady, za pomocą specjalnego formularza, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2) osobiście lub drogą pocztową. Warto przy tym dodać, że kandydatów do Rady mogą zgłaszać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające na rzecz osób starszych, Burmistrz Choroszczy, a także stałe komisje Rady Miejskiej w Choroszczy – i wówczas obowiązuje Formularz Zgłoszeniowy – organizacje; ale także chętnych do zasiadania w Radzie Seniorów może zgłosić grupa niezrzeszonych co najmniej 15 seniorów (w wieku pow. 60 lat) zamieszkałych na terenie gminy Choroszcz – i wówczas należy wypełnić Formularz Zgłoszeniowy – niezrzeszeni.

Zgłoszenia powinny być dostarczone do Urzędu Miejskiego w Choroszczy w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Kandydat do Rady Seniorów Gminy Choroszcz”. Następnie, specjalnie powołana Komisja dokona oceny formalnej wniosków.

 

Kto może kandydować do Rady Seniorów Gminy Choroszcz? Każdy, kto jest mieszkańcem gminy Choroszcz i ukończył co najmniej 60. rok życia.

 

Dlaczego gmina Choroszcz otworzyła się na seniorów? W naszej gminie Seniorzy są widoczni – przyznaje Burmistrz Choroszczy, Robert Wardziński. Bardzo prężnie działa u nas Koło nr 15 Rencistów i Emerytów, seniorzy też zasilają głównie nasze zespoły folklorystczne działające przy lokalnym Centrum Kultury, zatem w zasadzie ktoś mógłby powiedzieć, że dla pobudzenia aktywności choroscy seniorzy nie potrzebują instytucjonalnego wsparcia. Organizują wyjazdy, poznając Polskę i świat, ćwiczą, chodzą z kijkami, przeprowadzają rozmaite spotkania, np. Dzień Seniora, Spotkanie Opłatkowe czy Dzień Kobiet – zatem mają tyle wigoru, że takiej energii można im tylko pozazdrościć – przyznaje Burmistrz. Ale to jest stosunkowo niewielka grupa aktywistów, którzy pobudzają nasze lokalne środowisko. Powołując Radę Seniorów Gminy Choroszcz chcielibyśmy, aby jeszcze bardziej integrowała ona środowisko osób starszych oraz wzmacniała udział seniorów w życiu lokalnej społeczności gminy – aby głos srebrnego pokolenia był lepiej widoczny i głośniej słyszalny. 

Kadencja członków Rady Seniorów Gminy Choroszcz trwa 4 lata.

Ważne dokumenty dotyczące udziału w Radzie Seniorów, a także regulujące zasady jej funkcjonowania, dostępne są na stronie www.choroszcz.pl.

tekst: Urszula Glińska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Choroszczy

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments