Stypendia Zarządu Województwa za szczególne osiągnięcia w nauce

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jeszcze do 10 listopada 2017 r. przyjmuje wnioski kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego. Stypendia udzielane są w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej znajdującej się na obszarze Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Wnioskodawcą przyznania stypendium jest uczeń szkoły, a w przypadku osób niepełnoletnich, rodzic lub opiekun prawny.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 10 listopada 2017 r.

Kwota przyznanego stypendium dla jednego stypendysty za rok szkolny 2016/2017 wyniesie 4 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania stypendiów udzielane są przez Departament Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, dostępne są TUTAJ oraz pod numerem telefonu: (085) 66 54 536.

O liczbie przyznanych stypendiów decyduje Zarząd z uwzględnieniem kwoty dostępnej na stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce w budżecie Województwa na dany rok.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/372/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom szkół Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Więcej informacji udziela:

Urszula Wasyluk-Żukowska, tel. 85 66 54 536, e-mail: urszula.zukowska@wrotapodlasia.pl 

Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

zdjęcie: wrotapodlasia.pl

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments