Trwa XIX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy [aktualizacja]

O godzinie 11:15, rozpoczęła się dzisiejsza XIX sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Spotkanie uzyskało quorum, wszelkie podejmowane uchwały będą miały moc prawną. 

Przed rozpoczęciem sesji odbyło się uroczyste pożegnanie wieloletniego pracownika referatu finansów w Urzędzie Miejskim w Choroszczy. Na emeryturę odchodzi bowiem Barbara Smalak. Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński na ręce pani Barbary wręczył pamiątkowy grawerton oraz bukiet kwiatów, po czym wszyscy zebrani na sesji, stojąc, nagrodzili lata pracy Barbary Smalak gromkimi brawami. 

20160930_111708 Godz. 11:30

Trwa wystąpienie przedstawiciela Powiatowego Lekarza Weterynarii o Afrykańskim pomorze świń tzw. ASF. Wykład jest kierowany do wszystkich, ale szczególnie do obecnych na sesji sołtysów. Oprócz informacji o chorobie, przedstawiciel Lekarza Weterynarii pokazuje slajdy obrazujące jak wyglądają chore zwierzęta. W naszym powiecie obostrzenia dot. przewozu zwierząt będą obowiązywać do 15 października. Zebrani mogą dowiedzieć się jakie elementy bioasekuracji są niezbędne do pomocy z walką z wirusem. Niezbędne są maty dezynfekujące, derytaryzacja, dezynseksja itp.

Jest prawdopodobne, że wirusa mogą przenosić również owady, które miały do czynienia z chorym zwierzęciem. 

20160930_113114Godz. 11:55

Pytania przedstawicielowi Lekarza Weterynarii zadaje radny Ireneusz Jabłoński, a także sołtysi. Zebrani na sesji mają wiele pytań i wątpliwości. Pojawiają się między innymi pytania, kto odpowiada za wywóz zwierząt bitych i kto je utylizuje. Pytanie, czy wozy wywożące martwe zwierzęta z gospodarstw podlegają dezynsekcji, wywołało dyskusję. Sołtysi i radni otrzymali zapewnienie, że tak jest.

Pełna prezentacja dotycząca ASF w Gminie Choroszcz będzie dostępna na stronie Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Na specjalną prośbę mieszkańców, będzie również wydrukowana.

Godz. 12:00

Poruszony został punkt 4 sesji: Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I-wsze półrocze 2016 r. Mówi skarbnik Gminy. 

20160930_120427Godz. 12:15

Po wystąpieniu pani skarbik pojawiły się pytania. Radni Kowieska i Dojlida poruszyli temat stodoły w Turczynie, która została zburzona. Kto ją zburzył, ile pieniędzy sołtys Jacek Czaczkowski otrzymał za ten budynek.

Godz. 12:20

Radna Kowieska zarzuciła sołtysowi Czaczkowskiemu (sołtys Turczyna – dop. redakcja), że nie potrzebnie zarzucał na forum publicznym, że radna oraz radny Dojlida byli przeciwko powstaniu sołectwa Turczyn. Radna stwierdziła, że zawsze była za powstaniem sołectwa. Upomniała sołtysa Czaczkowskiego, że powołując się na swoje szlachectwo powinien umieć zachować się jak szlachcic. 

Godz. 12:30

Poruszany jest punkt 5: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. Na sesji są niemal wszyscy sołtysi.

20160930_120519Godz. 12:41

Radny Dojlida zarzucił burmistrzowi Robertowi Wardzińskiemu, że nie realizuje swojego hasła wyborczego: "Efektywne pozyskiwanie środków unijnych", gdyż tych środków nie pozyskuje. Burmistrz Wardziński, zupełnie się z tym nie zgadza. Udowodnił swoją rację pokazując efekty prac, które zostały wykonane za pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej. Burmistrz powiedział, że przez jeden rok zrobił więcej niż radny Piotr Dojlida przez całą swoją kadencję. 

Nie ważne jednak skąd pochodzą pieniądze – ważne, aby gmina się rozwijała. Czy są to środki unijne, czy inne – ważne, aby budować i remontować, co mogą poświadczać obiekty już zbudowane, czy wyremontowane (np. Kominowe Bajoro, wyremontowanie 7 dróg i remonty kolejnych w najbliższej perspektywnie). Burmistrz powiedział, że gmina pozyskuje środki zewnętrze i dzięki temu buduje i remontuje. Liczy się to, aby sama Gmina Choroszcz nie musiała wydawać ze swojego budżetu, dzięki temu więcej pieniędzy zostaje na rachunku gminy, dzięki czemu możliwe są kolejne inwestycje. 

Burmistrz Wardziński: "Drodzy Państwo. Ja chciałbym wybudować Wam to wszystko co tylko chcecie. Ja jestem za Państwem" – była to delikatna ironia na słowa radnego Dojlidy, który zarzuca burmistrzowi, że nie realizuje obietnic. 

Burmistrz: "Nie skupiamy się na składaniu obietnic. Budujemy!"

20160930_123704

Godz. 12:50

Radny Piotr Dojlida zarzucił burmistrzowi, że pozostali radni boją się go, gdyż być może w jakiś sposób na nich wpływa. Sam poruszył kwestie zdjęć, z których, według radnego Dojlidy, został on wyretuszowany. 

Burmistrz stwierdził, że nie sposób robić zdjęć podczas wydarzeń lub lokalnych uroczystości tylko i wyłącznie radnemu Piotrowi Dojlidzie. Jednocześnie poprosił o zrobienie zdjęcia radnemu na sesji, aby mógł zobaczyć siebie i jednocześnie zakończyć tę dziwną "wojenkę". 

20160930_125817 20160930_125807Godz. 13:21

Punk 8 XIX Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy: "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację przesiewowych badań słuchu, wzroku i wad postawy w ramach programu „Zdrowy rozwój – dobry start”. Przemawia skarbnik Gminy.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Marlena Jeżerys poinformowała sołtysów o tym, iż są dla nich przygotowane papierowe torby, w których znajdują się informacje dotyczące zdrowego odżywiania i poprawnego stylu życia. 

Do tej pory wszelkie uchwały zyskiwały poparcie wszystkich radnych. 

Pytań do obecnego projektu uchwały "o zdrowie" nie było. Radni jednogłośnie przyjęli projekt uchwały. Na sesji nie ma trzech radnych.

Godz. 13:24

Ogłoszono 10 minut przerwy. 

Godz. 14:16

Po przerwie omówiono 5 punktów. Radni przyjmowali projekty uchwał praktycznie jednogłośnie. Przypomnijmy, po przerwie omawiano następujące punkty:

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację przesiewowych badań słuchu, wzroku i wad postawy w ramach programu „Zdrowy rozwój – dobry start”.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Rogowie.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Kruszewie w Szkołę Filialną Szkoły Podstawowej w Choroszczy.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Choroszczy.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Choroszczy.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Choroszcz.
Obecnie trwa głosowanie nad uchwałą do punktu 13. 

9 głosów za, 2 wstrzymujące, 4 radnych jest nieobecnych. Uchwała została przyjęta.

Godz. 14:30

XIX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy trwa nadal. Część sołtysów opuściło salę. Przypomnijmy. XIX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy odbywa się na auli Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Sesja jest transmitowana NA ŻYWO w Twojej Telewizji Regionalnej. Będzie można ją zobaczyć już w najbliższy wtorek w nowej emisji TTR. Zapraszamy. 

Tymczasem wracamy do sesji. Na auli znajduje się rzutnik, na którym na bieżąco, wyświetlane są dokumenty dotyczące aktualnie poruszanych spraw.

20160930_142938Godz. 14:36

Trwa głosowanie nad uchwałą do punktu 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała została przyjęta głosami radnych.

Godz. 14:38

Trwa przemówienie burmistrza do punktu: "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Choroszczy." Chodzi o zmianę nazwy jednej z ulic w Choroszczy – ulicy gen. Berlinga. Burmistrz zaznaczył, że na komisji podjęto decyzję o nadaniu ulicy nazwy Józefa Kalinowskiego. Burmistrz stwierdził, że jest to odgórnie wymuszone. Rada zmieni tę nazwę, aby nikt "z zewnątrz" nie narzucił z góry nazwy.

Na sesji pojawiły się głosy, że nie wszyscy wiedzą kim był Józef Kalinowski. Wszystkim zebranym wyjaśnił tę kwestię sekretarz Gminy. 

Kalinowski był powstańcem. Po przygodzie z wojskiem, został karmelitą. Jan Paweł II kanonizował Kalinowskiego. Jego życie to "złożona historia" – jak powiedział sekretarz. "- Postać wydaje się z wszech miar odpowiednia, a na pewno mniej kontrowersyjna."

Radni zastanawiają się, czy Józef Kalinowski na pewno miał tak na imię, a nie Rafał, jak znaleziono w internecie. 

Po konsultacji z Józefem Waczyńskim okazało się, że jest to Józef, a nie Rafał Kalinowski. (konsultował się w tej sprawie sekretarz – dop. redakcji).

Przewodnicząca Rady zastanawia się, czy Kalinowski miał na imię Józef, czy Rafał, gdyż parafia, do której należy przewodnicząca jest pod wezwaniem Rafała Kalinowskiego. 

Okazuje się jednak, że nikt nie jest do końca tego pewny. Sekretarz twierdzi jednak, że przy chrzcie nadano mu imię Józef, w momencie, kiedy został zakonnikiem, nadano mu imię Rafał. Mimo wątpliwości przyjęto, że Józef Kalinowski przybrał imię Rafał, ale nie ma sesnu, aby komplikować to wszystko. 

Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy zaproponowało jednak imię Józef. Ulica w związku z tym powinna nazywać się: ul. Józefa Kalinowskiego. Komisja przegłosowała ten argument.

Godz. 14:44

Trwa głosowanie w tej sprawie. 

Radnie przyjęli uchwałę jednogłośnie. 

Godz. 14:53

Głos zabrała Małgorzata Klimaszewska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy w ramach punktu: "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Choroszcz."

Radni po wysłuchaniu przedstawiciela MOPS'u nie potrzebowali więcej szczegółów. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

20160930_145245Godz. 15:02

Jak już wspominaliśmy, sołtysi otrzymali dzisiaj torby z informacjami o zdrowym żywieniu oraz aktywnym trybie życia. 

20160930_145333

Godz. 15:20

Obrady sesji musiała opuścić przewodnicząca Jeżerys. Jej obowiązki przejął radny Andrzej Kościuczyk. Trwa jeden z ostatnich punktów podczas dzisiejszej sesji: Interpelacje i wolne wnioski radnych.

20160930_152055Godz. 15:26

Przed nami jeszcze tylko jeden punkt: Zapytania i wolne wnioski. Do tej pory radni przedstawili wiele istotnych dla lokalnej społeczności kwestii np.: czy istotny jest próg zwalniający na Aleji Niepodległości, aby zająć się drogami w Klepaczach, czy chociażby wróci budowa ulicy Granicznej (pytanie od radnej Kowieskiej).

Radny Kraśnicki zachęcił tymczasem do głosowania w Budżecie Obywatelskim 2017.

 

Po wyczerpaniu wszystkich punktów XIX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy zakończyła się o godzinie 16:10.

Dziękujemy za uwagę.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments