VII sesja Rady Miejskiej w Wasilkowie na antenie TTR

Zapraszamy Państwa do śledzenia obrad z VII sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie, które odbędą się dziś o godzinie 16.

Sesja będzie transmitowana na żywo na antenie Twojej Telewizji Regionalnej. Poniżej przedstawiamy porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności między sesjami.

4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej za 2018 rok wraz z przedstawieniem potrzeb związanych z realizacją zadań.

5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku.

6. 6. Stanowisko Rady Miejskiej w sprawie protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej nr 1/2019.

7. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ładu Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej w Wasilkowie.

8. Uchwała w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Wasilkowie.

9. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Wasilków.

10. Uchwała w sprawie diet radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowej.

11. Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wasilków w 2019 roku.

12. Uchwała w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wasilków.

13. Sprawy różne.

14. Przyjęcie protokołu z IV i V sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie.

15. Zamknięcie obrad sesji.

Przypominamy również, że obrady sesji są jawne i każdy mieszkaniec może wziąć w nich udział. 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments