W festiwalowym rytmie wielokulturowości

Od dziesięciu lat pomysłem Szkoły Podstawowej Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku na kształtowanie w dzieciach i młodzieży właściwie rozumianej postawy tolerancji i wrażliwości na odmienność narodową, religijną czy kulturową jest Festiwal Kultur. Organizując Festiwal, przybliżamy – w formie artystycznej – różnorodność kultur naszego miasta i regionu, które w przeszłości funkcjonowały jako miejsce współistnienia wielu narodów i religii. Staramy się dzięki tej imprezie współtworzyć i wypełniać przestrzeń międzykulturową w mieście Ludwika Zamenhofa – twórcy międzynarodowego języka esperanto.

Kulturowe prezentacje artystyczne w wykonaniu zespołów dziecięcych i młodzieżowych w atmosferze święta i radości budują postawę autentycznego otwarcia się przedstawicieli młodego pokolenia na inne społeczności. Są też czynnikiem, który pozwala poszukiwać jedności, a zarazem kształtować pozytywne postawy społeczne młodzieży wobec wielokulturowości.

Tegoroczna edycja Festiwalu Kultur (25 kwietnia 2017 r.) odbędzie się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Podlaskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego, Prezydenta Miasta Białegostoku oraz patronatami medialnymi: Telewizji Białystok, Radia Białystok, Kuriera Porannego, Wrót Podlasia i Twojej Telewizji Regionalnej. Nasze przedsięwzięcie ma na celu prezentację kultury rodzimej oraz kultur mniejszości narodowych. Jej adresatami są dzieci, rodzice, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i regionu, a także mieszkańcy Białegostoku. 25 kwietnia 2017 r. w sali Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego po raz dziesiąty spotkają się wszyscy ci, którym bliska jest idea krzewienia i kultywowania wielokulturowości Podlasia. Festiwal od lat obejmuje następujące działania:

  • konkurs plastyczny dla klas 0 – III – „Inni, a jednak tacy sami”,

  • konkurs literacki dla klas IV – VI – „Inni, a jednak tacy sami”,

  • prezentację stoiska kulturowego (np. pamiątki, stroje regionalne, potrawy, itp.),

  • prezentację artystyczną na żywo (np. taniec, piosenka, legenda, wiersz itp.).

 

Podczas występów artystycznych na scenie i na stoiskach barwnie i efektownie prezentowana będzie kultura rodzima /polska/ oraz kultury mniejszości narodowych zamieszkujących /obecnie bądź dawniej/ nasz region tj. tatarskiej, białoruskiej, ukraińskiej, litewskiej, czeczeńskiej, rosyjskiej, żydowskiej z całą swą oryginalnością i kolorytem.

Jak zawsze będziemy mogli podziwiać piękne występy o charakterze wielokulturowym przygotowane przez Samorządowe Ognisko Baletowe, grupy z Zespołu Szkół Niepublicznych św. św. Cyryla i Metodego i Zespołu Szkół w Gródku, Małe Kurpie, SP 12 oraz Podlaskie promyki z zespołu Szkół Sportowych w Supraślu. Tańce cygańskie pokaże prawdziwy zespół romski, a tatarską oryginalnością na pewno zachwycą dwa zespoły tatarskie Buńczuk. Swoistego orientalnego kolorytu doda Festiwalowi niewątpliwie dynamiczny występ zespołu Rang ze Studia Działań Kreatywnych DanceOffnia. Jak zwykle będziemy mogli posłuchać pięknego wykonania białego śpiewu pieśni ukraińskich zespołu Dobryna, a także ciekawego brzmienia dziecięcej grupy UKU – donaco Bjalistoko. Wszystkim występującym, którzy odpowiedzieli na zaproszenie, opiekunom zespołów, organizatorom stoisk kulturowych, dyrektorom zaprzyjaźnionych szkół i wspomagającym Festiwal rodzicom należą się wielkie podziękowania.

Festiwal Kultur spotyka się od lat z szerokim oddźwiękiem wśród uczniów i nauczycieli szkół białostockich oraz regionu, stał się okazją do zaprezentowania inicjatyw podejmowanych w szkołach na rzecz przybliżenia tradycji i kultur różnych narodów. Pozwolił również na poszukiwanie – ważnej w naszym współczesnym świecie – jedności w różnorodności. A piękno tradycji pokazuje, że jest to możliwe. Zapraszamy na X edycję Festiwalu Kultur!

Anna Satuła – Dyrektor SP 12 w Białymstoku, organizator Festiwalu Kultur

Katarzyna Andryszewska – wicedyrektor SP 12 w Białymstoku, organizator Festiwalu Kultur

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments