Wyłożenie projektu zmiany MPZP dla części wsi Krupniki

Burmistrz Choroszczy informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentów związanych z projektowanymi zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie części wsi Krupniki.

Z wyłożonymi dokumentami można zapoznać się poniżej:

1. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz (część wsi Krupniki). – http://choroszcz.pl/app/b/img/fm/1/2016/08/Projekt_Uchwala_ZPZP_Krupniki.pdf

2. Załącznik do projektu uchwały – Rysunek zmiany planu zagospodarowania – http://choroszcz.pl/app/b/img/fm/1/2016/08/Projekt_Krupniki_12.08.pdf

3. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany MPZP gminy Choroszcz (część wsi Krupniki) – http://choroszcz.pl/app/b/img/fm/1/2016/08/Prognoza_do_MPZP_cz.wsi_Krupniki_2016-06-29.pdf

Powyższe dokumenty: projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko są wyłożone w terminie od 17 sierpnia do 8 września 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 10) w godzinach pracy Urzędu: pon. – 7.30-18.00 oraz wt.-pt. – 7.30-15.30.

źródło: choroszcz.pl

 

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments