XVIII Sesja Rady Miejskiej NA ŻYWO w Twojej Telewizji Regionalnej! ( Aktualizacja )

Zapraszamy Państwa na naszą relację z XVIII sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Obrady odbywają się w Miejsko – Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Twoja Telewizja Regionalna transmituje to wydarzenie NA ŻYWO. Zapraszamy również do śledzenia naszej strony. Będziemy na bieżąco informować o przebiegu sesji.

godz. 13

– rozpoczęcie sesji

– w sesji udział bierze 11 radnych, co oznacza, że sesja uzyskała quorum

– uczestnik XIII wystawy zwierząt hodowlanych – jeden z mieszkańców Gminy Choroszcz otrzymał z rąk Burmistrza Roberta Wardzińskiego nagrodę za reprezentowanie Gminy Choroszcz w wystawie

godz. 13:04

– dołączył kolejny radny, tym samym w sesji bierze udział 12 radnych

– przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy przedstawiła plan dzisiejszej sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Przedstawienie systemu pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2016-2019.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów państwowych za ochronne.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Krupniki.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Porosły.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu terenu rekreacyjnego przy ul. Branickiego w Choroszczy.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na ul. Żółtkowskiej w Choroszczy.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 13. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 15. Interpelacje i wnioski radnych.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad Sesji.

– wszyscy radni zaakceptowali porządek

godz. 13:08

– sołtysi, obecni na sesji zostali poinformowani, że na auli są dostępne broszury dotyczące afrykańskiego pomoru świń, każdy może z nimi się zapoznać

godz. 13:11

– funkcjonariusz Policji Adam Bartnicki z choroszczańskiego komisariatu przedstawił zebranym system pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

– po więcej informacji zachęcił do sięgnięcia na stronę internetową Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku

godz. 13:15

– skarbnik Gminy Choroszcz przedstawiła zebranym plany w sprawie zmian budżetowych w Gminie

– obecni na sesji poznali szczegóły dot. dochodów i wydatków gminy

godz. 13: 25

– skarbnik gminy wyraziła zadowolenie z powodu dobrej sytuacji finansowej gminy

– do tej pory udało się zrealizować 56% założonego budżetu

– na sali pojawił się radny Rady Powiatu Białostockiego – Antoni Bogdan

godz. 13:32

– sekretarz Gminy poprosił radnych, aby zaopiniować negatywnie punkt 7 dot. zaopiniowania wniosku o uznanie lasów państwowych za ochronne

– radni byli jednogłośni – wyrazili taką zgodę

godz. 13:45

– wszyscy radni (jednogłośnie) zagłosowali za wprowadzeniem Regulaminu terenu rekreacyjnego przy ul. Branickiego w Choroszczy

godz. 13:50

– radni słuchają informacji Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej (punkt 13 na 17)

20160722_134003

godz. 13:54

– burmistrz Robert Wardziński wyraził zadowolenie z powodu dobrej współpracy z Powiatem Białostockim

– prowadzone są rozmowy z różnymi przewoźnikami, gdyż Gmina chce skomunikować Gminę w "sposób bardziej szczelny", aby łączyła wszystkie okoliczne wioski z Choroszczą

godz. 13:58

– radny Jacek Dąbrowski, zabrał głos w ramach zapytań i wolnych wniosów

– wspomniał sprawę monitoringu miejskiego, ponieważ jednej z mieszkańców cały czas zadaje mu pytania w związku z brakiem monitoringu w ważnych miejscach

– radny Dąbrowski stwierdził, że Choroszcz jest bardzo spokojnym miastem, nawet w nocy i nie ma co się obawiać

20160722_134027– radna Barbara Walesiuk podziękowała bardzo serdecznie za wyremontowanie drogi w Pańkach, chciała przekazać wdzięczność w imieniu wszystkich mieszkańców

 

godz. 14:15

Zakończenie XVIII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments