XXIII sesja Rady Miejskiej w Choroszczy [AKTUALIZACJA]

Już dziś o godzinie 12 rozpocznie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Obrady odbywać się będą tradycyjnie na auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Poniżej przedstawiamy Państwu porządek dzisiejszych obrad, jednocześnie informując, że obrady będziemy transmitować NA ŻYWO w Twojej Telewizji Regianalnej, natomiast na naszej stronie pojawiać będą się aktualizacje. 

Tematem obrad będą sprawy ujęte w porządku obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy, przedstawiające się w sposób następujący:

 

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu:
a) na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej w miejscowości Klepacze,
b) na dofinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B – przejście przez miejscowość Konowały i miejscowość Izbiszcze,
c) na dofinansowanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany – Gajowniki Kolonia i odcinka drogi powiatowej Nr 1542B droga przez wieś Gajowniki wraz z przebudową mostu na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki,
d) w sprawie dotacji na realizację Programu Profilaktycznego „Zdrowy rozwój – dobry start”,
e) w sprawie dotacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B na odcinku Choroszcz-Kościuki.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Białystok przy budowie i przebudowie ulic położonych na granicy gmin Białystok i Choroszcz.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie współdziałania z Miastem Białystok przy przebudowie przepustu w ulicy Sportowej w miejscowości Porosły.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Choroszcz, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy prowadzonym przez Gminę Choroszcz.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Choroszcz i nadania jej Statutu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Inwentaryzacyjnej.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Choroszcz.
12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Miastem Białystok porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Białystok zadań własnych gminy w zakresie roweru publicznego.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Choroszcz.
15. Przedstawienie informacji o uzyskanych dochodach z tytułu renty planistycznej.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
17. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
18. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
19. Interpelacje i wnioski radnych.
20. Zapytania i wolne wnioski.
21. Zakończenie obrad Sesji.

godz. 11:46

Na sali jeszcze pusto. Schodzą się radni i sołtysi, a także mieszkańcy Gminy Choroszcz. 


godz. 12:10

Rozpoczęła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Na sali jest 13 radnych co stanowi kworum. 

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński pooprosił radnych o możliwość dodania dwóch punktów do przebiegu sesji: "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji Zintegfrowanej Strategii Rozwoju Gminy Choroszcz na lata 2016 – 2025", a także: "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej we wsi Krupniki". Oba punkty miałyby być w kolejności punktami 5. i 6.

godz. 12:28

Skrabnik Gminy przerdstawiła projekt uchwały w sprawy zmian w budżecie na rok 2017. Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Burmistrz Choroszczy, na prośbę radnych, zreferował projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu:
a) na dofinansowanie przebudowy skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1549B i Nr 1550B oraz drogi gminnej w miejscowości Klepacze,
b) na dofinansowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1537B – przejście przez miejscowość Konowały i miejscowość Izbiszcze,
c) na dofinansowanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1541B Zaczerlany – Gajowniki Kolonia i odcinka drogi powiatowej Nr 1542B droga przez wieś Gajowniki wraz z przebudową mostu na rzece Czaplinianka w m. Gajowniki,
d) w sprawie dotacji na realizację Programu Profilaktycznego „Zdrowy rozwój – dobry start”,
e) w sprawie dotacji na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1538B na odcinku Choroszcz-Kościuki. Radni nie mieli do nich zastrzeżeń. Radny Dojlida podziękował również obecnemu na sesji radnemu powiatowemu Antoniemu Bogdanowi za zgodę wśród radnych powiatowych na pomoc Gminie Choroszcz w sprawie przebudowy drogi Choroszcz – Kościuki.

godz. 12:48

Radny Waczyński poprosił burmistrza o uwzględnienie dzielnicy Gaj (do ulicy Torfowej) w pracach remontowych. 

Burmistrz zgodził się, że niektóre plany są okrojone, ale prace będą robione kompleksowo, gdyż koszty projektowania mogą wzrosnąć dwukrotnie. 

– Proszę spać spokojnie, panie Piotrze. – powiedział burmistrz do radnego Waczyńskiego. 

godz. 13:15

Radna Wioleta Kowieska poprosiła o głos i stwierdziła, że darmowe uczęszczanie dzieci do przedszkoli jest zasługą tylko i wyłącznie Prawa i Sprawiedliwości. Dotyczyło to punktu 8: "Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy prowadzonym przez Gminę Choroszcz." Radni przyjęli tę uchwałę jednogłośnie. 

Na sali pojawiła się nieobecna wcześniej radna Barbara Walesiuk. Obecnie w sesji bierze udział 14 radnych. 

godz. 13:22

Ogłoszono 15 min. przerwy.

godz. 13:50

Wznowiono obrady sesji. 

Głos zabrał burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Mieszkańcy zwracają się do urzędników z pytaniami o wsparcie Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Zainteresowanie tym jest duże, a Gmina jest optymistycznie nastawiona do tego pomysłu. Są na to środki. Zainteresowani mieszkańcy powinni zgłaszać się do Urzędu Miejskiego. Mają na to czas do końca maja. 

godz. 14:00

Radny Dojlida zadał pytanie burmistrzowi, czy traktuje mieszkańców na równi. Sprawa dotyczy przedstawienia planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Według radnego niektórzy mieszkańcy gminy są pomijani w kwestiach remontów. 

godz. 14:05

Poruszany jest temat roweru publicznego. Miasto chce powierzyć swoje zadanie własne miastu Białystok, gdyż Choroszcz sama musiała wyłonić w ramach przetargu wykonawcę, aby program roweru publicznego był kompatybilny z funkcjonowaniem roweru w Białymastoku. W tym roku w Choroszczy mają stanąć dwie stacje rowerowe. Mniejsze niż obecna przy kościele. Stacja rowerowa dalej będzie przy Rynku 11 Listopada, druga ma powstać przy placu Brodowicza. Burmistrz wyraził chęć, aby w tym roku rowery również pojawiły się na terenie Choroszczy.

Uchwała w tej sprawie została podjęta jednogłośnie. 

godz. 15:42

Zakończyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Transmitowaliśmy ją NA ŻYWO na antenie Twojej Telewizji Regionalnej. Już za kilka dni zaprosimy Państwa na retransmisję obrad. Tymczasem zapraszamy do oglądania pozostałych, ciekawych, programów w TTR!

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments