Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał 54 miliony złotych dofinansowania z RPO na projekty rewitalizacyjne

Jest ich łącznie 10. Dziś (w piątek, 29 czerwca) zostały podpisane umowy na realizację pięciu z nich. W ramach konkursu z działania 8.5 Rewitalizacja zostało zgłoszonych 15 projektów. Pozytywnie ocenionych zostało 12 z nich, ale budżet konkursu (55 mln zł) pozwolił na wybranie do dofinansowania 10 projektów. Ich łączna wartość to 89,2 mln zł, dofinansowanie wynosi 53,8 mln zł.

Pozostałe dwa projekty otrzymają dotacje, jeśli pojawią się oszczędności.

– Cieszę się, że możemy podpisać kolejne umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Widzimy, ze kontraktacja wynikająca z założeń programu mocno przyspieszyła, praktycznie na każdym zarządzie akceptujemy wyniki konkursu na wielomilionowe kwoty – podkreśla Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Dzięki podpisywanym dzisiaj umowom, na 10 projektów w miastach powiatowych przeznaczonych zostaje 89 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 53 mln zł. Te kwoty dają możliwość zagospodarowania obiektów, bądź budynków które nie były dobrze wykorzystywane do tej pory. Myślę, że to bardzo ważny projekt dla rozwoju miast i powiatów to bardzo ważne.

Konkurs był skierowany do różnych podmiotów, m.in. samorządów, organizacji pozarządowych, Kościołów i związków wyznaniowych, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Ale pod pewnymi warunkami: projekty muszą być realizowane wyłącznie na obszarze funkcjonalnym ośrodka wojewódzkiego, w ośrodkach subregionalnych i powiatowych. Oprócz tego, gmina, na terenie której dane przedsięwzięcie ma być realizowane, musi mieć zatwierdzony lokalny program rewitalizacji.

– Takiego programu rewitalizacji w poprzednim RPO nie było, po raz pierwszy podpisujemy takie umowy – przypomniał wicemarszałek Maciej Żywno. I zaznaczył: – Projekt rewitalizacji zakłada, że miejsca, które będą przekształcone, zrewitalizowane, posłużą potem rozwiązaniu konkretnych problemów społecznych – czy to związanych wykluczeniem, czy z funkcjonowaniem społeczności lokalnych, czy zaspokojeniem potrzeb kulturalnych. I to beneficjenci musieli w swoich wnioskach wykazać. Wszystkie samorządy które miały szanse uzyskać środki, musiały przyjąć swoje gminne programy rewitalizacyjne, które zakładają  znacznie szersze działanie aniżeli tylko te na które dzisiaj od nas otrzymują pieniądze. To oznacza, że wszystkie samorządy musiały zwrócić uwagę na społeczności lokalne w różnych aspektach. I myślę, że te pieniądze będą bardzo dobrze wykorzystane. Cieszę się, że jest dużo elementów związanych z obszarem kultury. Bardzo często gminy nie mają wystarczających środków na zainwestowanie w ten obszar. Wszyscy beneficjenci musieli udowodnić, że inwestują w miejsce, które jest potrzebne mieszkańcom. Nie będzie możliwości, że po oddaniu do użytku dany obiekt będzie stał pusty.

Z gminy Sokółka zostało wybranych dwa projekty, z czego bardzo się cieszy burmistrz gminy Ewa Kulikowska.

– Te projekty opiewają na kwotę 7,5 mln zł. To ewenement i bardzo się cieszę i dziękuję pracownikom za przygotowanie tak dobrych projektów i zarządowi, za wsparcie tak ważnej dla nas inicjatywy bo sami nie dalibyśmy rady – podkreśla Ewa Kulikowska. – Pierwszy z tych projektów dotyczy rewitalizacji zalewu sokólskiego. Dzięki pieniądzom będziemy mieli możliwość wybudowania ścieżek pieszo-rowerowych, wiat przestankowych dla turystów i mieszkańców, planujemy oświetlenie hybrydowe, a także plenerową siłownię i plac zabaw dla dzieci. Drugi projekt – rewitalizacja budynku dawnej milicji, UB przy ul. Dąbrowskiego zostanie przekształcona w ośrodek pomocy społecznej i spółdzielnię socjalną osób prawnych, gdzie opiekę znajda osoby starsze. Na dole zaś planujemy utworzyć izbę pamięci.

Jednak w Sokółce, jak i innych miastach w Podlaskiem potrzeb jest dużo więcej: – Potrzebna bym nam jeszcze była  rewitalizacja dworca PKP. Poprzednie władze przejęły ten gmach i doszło teraz do kuriozum. PKP ma pieniądze na remont dworców, ale nie może nam go wyremontować. Rewitalizacji potrzebuje z pewnością i centrum Sokółki, które nie było remontowane od. Myślę, że te program powinien trwać jeszcze 3-4 lata – podsumowuje Ewa Kulikowska.

Sprawdź na co miasta wykorzystają pieniądze z rewitalizacji:

  • „Hajnówka OdNowa” – rewitalizacja strefy urbanistycznej „Chemiczna” na terenie Miasta Hajnówka (beneficjent: Miasto Hajnówka)

Wartość projektu: 12,2 mln zł

Dofinansowanie: 9,4 mln zł

Dotacja z RPOWP zostanie przeznaczona na rewitalizację osiedla „Chemiczna”. Gmina zmodernizuje stadion, wybuduje dwa baseny oraz zagospodaruje teren Ośrodka Sportu i Rekreacji w Hajnówce. Przy Hajnowskim Domu Kultury powstanie plac zabaw.

  • Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru osiedla ADM poprzez przebudowę i remont wnętrz Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem (beneficjent: Miejski Ośrodek Kultury w Wysokiem Mazowieckiem)

Wartość projektu: 9,8 mln zł

Dofinansowanie: 6,7 mln zł

W ramach przebudowy i remontu budynku MOK zostanie m.in. zmodernizowana sala widowiskowo-kinowa, a sam obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  • Modernizacja terenu nad zalewem w Sokółce w zakresie zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego wraz z wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego i infrastrukturą towarzyszącą (beneficjent: Gmina Sokółka)

Wartość projektu: 4,4 mln zł

Dofinansowanie: 3,5 mln zł

Samorząd zagospodaruje teren wokół zalewu i stworzy miejsce do wypoczynku i uprawiania sportów wodnych. Ma się tam też pojawić m.in. ścieżka rowerowa, plenerowa siłownia i plac zabaw.

  • Przebudowa budynku istniejącej kamienicy z przeznaczeniem na cele społeczne w Sokółce (beneficjent: Gmina Sokółka)

Wartość projektu: 3,1 mln zł

Dofinansowanie:  2,5 mln zł

Projekt przewiduje rozbudowę kamienicy, znajdującej się przy ul. Dąbrowskiego 12 w Sokółce i zagospodarowanie terenu wokół niej. W budynku powstanie Klub Integracji Społecznej i Spółdzielnia Socjalna, prowadzone przez sokólski ośrodek pomocy społecznej. Skorzysta z nich ponad 870 mieszkańców.

  • Modernizacja Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu na potrzeby utworzenia Centrum Aktywizacji Społecznej (beneficjent: Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu)

Wartość projektu: 6,7 mln zł

Dofinansowanie: 5,6 mln zł

W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont budynku ośrodka, zmodernizowana  zostanie sala widowiskowa, obiekt będzie też dostępny dla osób z niepełnosprawnościami (montaż windy). W ośrodku powstanie Centrum Aktywizacji Społecznej – miejsce integracji mieszkańców i szkoleń podmiotów ekonomii społecznej.

Wartość podpisanych dziś umów to 36,2 mln zł, dofinansowanie – 27,7 mln zł

Wśród projektów zatwierdzonych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego znajdują się jeszcze:

  • Rewitalizacja Bielskiego Domu Kultury i Kina „Znicz” na cele kulturalne, edukacyjne i społeczne (beneficjent: Bielski Dom Kultury).
  • Rewitalizacja starej łaźni oraz bulwarów nad rzeką czarna Hańcza w Suwałkach (beneficjent: Miasto Suwałki).
  • Remont i modernizacja Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. T. Noniewicza 71 (beneficjent: Suwalski Ośrodek Kultury).
  • Kompleksowa rewitalizacja centrum Łap poprzez budowę budynku na cele kulturalno-edukacyjne przy ul. Głównej 8 oraz przebudowę Placu Niepodległości w Łapach (beneficjent: Gmina Łapy).
  • Rewitalizacja wraz z przebudową i wykonaniem utwardzenia terenu na Placu Brodowicza w Choroszczy (beneficjent: Gmina Choroszcz).

źródło: wrotapodlasia.pl

youtube: Twoja Telewizja Regionalna 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments