ŻYCIE WARTE JEST ROZMOWY

Każdego dnia w Polsce śmiercią samobójczą ginie 15 osób. W zeszłym roku zmarło w ten sposób 5276 Polaków – to więcej, niż w wyniku wypadków drogowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednak o przeciwdziałaniu tym tragediom – o zrozumieniu ich przyczyn i poszukiwaniu rozwiązań – mówi się niewspółmiernie rzadziej, niż o bezpieczeństwie na drogach. Przepisy bezpiecznego ruchu zna niemal każdy, ale jak rozpoznać i uratować samobójcę nie słyszał prawie nikt. W dniu kolejnych obchodów Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom (World Suicide Prevention Day), 10 września 2018 roku, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne we współpracy z Samorządem Doktorantów Wydziału „Artes Liberales” UW organizuje w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, mieszczącej się przy ulicy Dobrej 56/66, ogólnodostępny Dzień Wykładów Otwartych. Jego myśl przewodnia brzmi: Życie Warte Jest Rozmowy. Zapowiadać i promować to wydarzenie będzie kampania społeczna pod tym samym hasłem, która zostanie uruchomiona dnia 27 sierpnia br. Wykłady o charakterze popularnonaukowym mają na celu przede wszystkim przybliżenie szerokiej publiczności podstawowych faktów na temat zjawiska samobójstw w Polsce oraz przekazanie rzetelnej wiedzy dotyczącej możliwości im zapobiegania. Forma wykładów otwartych pozwala stworzyć́ swobodną, inkluzywną przestrzeń́ do wymiany wiedzy wśród przedstawicieli wszystkich środowisk społecznych, włączając ich do rozmowy na temat zachowań suicydalnych, dotykających całego przekroju społeczeństwa. Prelekcje wygłoszą eksperci, podejmując w ciągu około 20-minutowych wykładów różne aspekty problemu w relacji do grup wiekowych i wyzwań prewencyjnych wobec nich. Po każdej wypowiedzi słuchacze będą mogli zadawać pytania i wdać się w rozmowę wokół tematu. Holistyczne ujęcie zagadnienia pozwala na dotarcie do osób reprezentujących różne grupy wiekowe, instytucje społeczne, placówki edukacyjne, służby pomocowe etc. Szczególnie do tych ostatnich skierowane będą odbywające się po ostatnim wykładzie warsztaty moderowanego Forum Dyskusyjnego, mającego służyć wymianie doświadczeń pomiędzy praktykami na co dzień zaangażowanymi w niesienie pomocy osobom w kryzysie. Równolegle do wykładów i forum, przez cały czas trwania wydarzenia, możliwe będzie dla każdego potrzebującego swobodne skorzystanie ze specjalistycznej konsultacji i porady u dyżurujących w wydzielonych, prywatnych przestrzeniach Pokojów Wsparcia, specjalistów – psychologów, psychoterapeutów, specjalisty od spraw uzależnień, pedagoga i pracownika socjalnego . Wydarzenie, jak i przyświecającą mu ideę zrozumienia, detabuizacji i świadomego zapobiegania zjawisku samobójstwa wśród Polaków, promować będzie kampania społeczna pod hasłem Życie Warte Jest Rozmowy, której głównym elementem będzie pierwszy w Polsce profesjonalny klip prewencyjny, wyprodukowany na podstawie konceptu i scenariusza ekspertów Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego. Przy wydarzeniu współpracują i wspierają organizatorów m.in.: International Association for Suicide Prevention (globalny inicjator Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom), Fundacja Pogotowie Kryzysowe, Fundacja „Nagle Sami” oraz Centrum Wsparcia. Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020.

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom 2018 DZIEŃ WYKŁADÓW OTWARTYCH pod hasłem: ŻYCIE WARTE JEST ROZMOWY
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, Dobra 56/66, Warszawa
 – sale 256, 139, 264, 265 10 września 2018 r. 10:00 – 18:30
Pokoje Wsparcia – w salach 139, 264, 265 przez cały czas trwania wydarzenia Harmonogram prelekcji w sali nr 256:
10:00 – 10:15 prof. Brunon Hołyst – otwarcie wydarzenia 10:15 – 11:00 prof. Łukasz Święcicki – wykład pt. „Depresje a samobójstwa. Fakty i mity” 11:00 – 11:45 Małgorzata Łuba – wykład pt. „Prewencja depresji i samobójstw wśród dzieci
 i młodzieży” 11:45 – 12:00 przerwa 12:00 – 12:45 Anna Kieszkowska – wykład pt. „Udział młodego pokolenia w profilaktyce samobójstw seniorów” 12:45 – 13:30 prof. Andrzej Bałandynowicz – wykład pt. „Ochrona wartości życia osób w okresie senioralnym jako element polityki zapobiegania samobójstwom” 13:30 – 14:00 przerwa na lunch 14:00 – 14:45 Marta Soczewka – wykład pt. „Samobójstwo jako fakt prawny i społeczny. Rola mediów w zapobieganiu samobójstwom” 14:45 – 15:30 Halszka Witkowska wraz z Zespołem Suicydologicznym AL UW – wykład pt. „Problem samobójstwa a nowe media” 15:30 – 15:45 przerwa 15:45 – 16:30 Lucyna Kicińska – wykład pt. „Rola Telefonu Zaufania Dla Dzieci I Młodzieży 116 111 w zapobieganiu samobójstwom dzieci w Polsce” 16:30 – 18:30 Forum Dyskusyjne dla psychologów i operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz dyżurnych Policji, prowadzone przez prof. Agnieszkę Gmitrowicz, Lucynę Kicińską (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę), Natalię Bielak (psycholog w CPR w Łodzi), mł. asp. Annę Kornacką (Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi) oraz Jolantę Palmę (Fundacja Pogotowie Kryzysowe)
suicydologia.org/zycie-warte-jest-rozmowy

źródło: Halszka Witkowska, suicydolog, Uniwersytet Warszawski

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

*

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments